Despre CESI

CESI este primul centru de cercetare post-universitară din România în domeniul ştiinţelor socio-umane acreditat cu titlul de EXCELENŢĂ de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), în anul 2001.

CESI face parte din Consorţiul dintre Universitatea din Bucureşti (UB) şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) – Bucureşti, începînd cu decembrie 2003. Din 2005, din consorţiu face parte şi Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, prin Centrul de Hermeneutică al Facultăţii de Filosofie.

Membrii CESI sunt cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi masteri de la: Facultăţile de Litere, Filozofie, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie, Ştiinţe Politice, Jurnalism, Psihologie din UB; Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”; Universitatea de Arte; Universitatea Naţională de Muzică (toate din Bucureşti); Universitatea “Babeş-Boliay” din Cluj; Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi; Universitatea “Ovidius” din Constanţa: Universitatea din Braşov; diferite institute academice de cercetare. Statutul de membru este dat de proiectul de cercetare realizat individual sau în echipă, conform cu programul centrului.

 

CESI este construit interdisciplinar şi funcţionează la confluenţa unor cercetări asupra imaginii în domeniile:

teoria comunicării vizuale

semiotică

teoria literaturii şi a artei

istorie

arhitectură

filosofie

Sub-domeniile de cercetare ale imaginii la CESI sunt:

teoria imaginii

cultură vizuală

imagine şi identitate

modernitate, pre- şi post modernitate

relaţia dintre mental, vizual şi textual

politica imaginii în spaţiul public

imaginea de sine şi imaginea celuilalt

imagine, istorie şi imaginar

Imagine, putere şi societate

  

CESI desfăşoară următoarele activităţi:

cercetare ştiinţifică

şcoala doctorală

program de masterat

relaţii interuniversitare
(naţionale şi internaţionale)

Studiul Imaginii la CESI

Pornim de la constatarea, făcută încă de Aristotel, că nu putem gîndi sau acţiona fără imagini.

Înţelegem prin imagine:

 •  fie rezultatul unei percepţii a lumii exterioare: un fapt mental, individual sau colectiv;
 • fie un obiect material sau o entitate imaterială: un produs, intenţionat sau neintenţionat, al oricăruia dintre noi, dar şi al unor profesionişti, precum artiştii plastici, specialiştii în design, creatorii de imagini publice etc.

CESI studiază atît producţia, cît şi difuzarea şi receptarea imaginii. Imaginea este abordată atît în sine, cît şi ca semn al unei realităţi mai generale.

Imaginea este astfel analizată în funcţie de:

A.      specificitatea mediilor în care ea este realizată:

vizual (pictură, fotografie, film, text, spectacol)

 

arhitectură

 

spaţiu mediatic

spaţiu public 

spaţiu virtual

B.       faptul că este un semn:

 • al mentalităţii sau al opiniei unor grupuri social
 • al imaginarului colectiv
 • al unor modele culturale, istorice sau naţionale
 • al activităţii unor instituţii publice sau unor firme

C.       faptul că este:

 • o tehnică sau un tip de retorică
 • un mod de comunicare
 • o campanie organizată prin care se urmăreşte constituirea,influenţarea şi transformarea opiniei publice potrivit unor scopuri şi interese publice sau particulare

Misiune și obiective

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţat pentru a dezvolta, a coordona şi a executa proiecte de cercetare, teze de doctorat şi cursuri de masterat în domeniul de competenţă ales – studiul interdisciplinar al imaginii -, acreditat de CNCSIS.

Acest studiu, în  viziunea CESI, se situează la confluenţa mai multor discipline din cîmpul ştiinţelor umaniste, precum: filosofie, estetică, semiotică, teoria literaturii, teoria şi istoria artelor, istorie, cultură vizuală. CESI se axează nu numai pe cercetarea imaginii vizuale şi a imaginii literare, ci şi a altor forme de expresie şi comunicare.

Pentru aceasta, cercetările CESI urmăresc să dezvolte în mediul academic românesc un domeniu de activitate mai puţin abordat pînă acum la noi, în cadru specializat şi de înaltă ţinută ştiinţifică.

 Obiective:

Planul de cercetare - anual şi pe termen lung -, în care se înscriu proiectele şi programele de cercetare naţionale şi internaţionale, individuale şi de grup ale membrilor centrului şi ale colaboratorilor acestora. Mai multe proiecte de cercetare au fost finalizate cu volume publicate (finanţare de către editură, sponsorizări, co-finanţări) sau prin granturi (Banca Mondială, CNCSIS, CEEX, Uniunea Europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării).

Modulul didactic - vizează conceperea, organizarea şi coordonarea programelor de studii post-universitare:

 • Programul de masterat interdisciplinar de 2 ani “Teoria şi practica imaginii” - organizat din anul 2001, cu locuri de la buget şi locuri cu taxă (pentru învăţămînt de ZI şi învăţămînt la distanţă)
 • Şcoala Doctorală "Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu (SD-SITT) - funcţionează din octombrie 2005, în cadrul Consorţiului dintre UB, UAUIM şi Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, cu locuri de la buget şi locuri cu taxă (pentru învăţămînt de ZI şi ID)
 • Programul de doctorate aflate deja în desfăşurare, din anul 2002 pînă la infiinţarea Şcolii Doctorale SITT, în specializările CESI (de exemplu, la prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu) se desfăşoară tot în domeniul studiului interdisciplinar al imaginii.
 • Cursuri speciale şi materiale vizuale multimedia - concepute de membrii CESI pentru susţinerea modulului didactic şi pregătirea masterilor CESI.

Publicaţii:

 • Seria CESI de la Ed. Polirom, coordonată de directorul CESI, Sorin Alexandrescu (program început cu Videologia, de Ion Manolescu şi Filosofia imaginii, de J. J. Wunenburger);
 • Volume în colaborare cu alţi parteneri instituţionali (program început cu Universitatea “Ovidius” Constanţa, pentru 13 abordări ale imaginii , redactor Ileana Marin, Ed. Ovidius University Press, Constanţa, 2003);
 • volume publicate în colaborare cu alte edituri, prin sponsorizări sau finanţări integral străine (program început cu Il Giudizio Universale nella pittura murale esterna del nord della Moldavia, de Ileana Stănculescu, Ed. Aspasia, Bologna, 2001 şi Modele literare în naraţiunea vizuală, de Alexandra Vrânceanu, Ed. Cavaliotti, 2002)
 • Caietele CESI VIZUAL, volumele I-III, Ed. Tana, 2007-2008
   

Colaborările internaţionale - în cadrul unor programe finanţate de Uniunea Europeană şi a reţelelor de cercetare finanţate de institute şi sponsori privaţi:

 • proiectul PHOTHEREL- de analiză şi conservare digitală a fotografiei, aprobat şi finanţat de UE, cu parteneri instituţionali din Belgia şi Franţa, în valoare de 156.000 euro
 • proiect cu Politehnica din Bari pentru dezvoltarea unui program de masterat profesional internaţional în domeniul fotogrametriei (2003-2005)
 • participarea membrilor CESI la Congresele internaţionale de Fotogrametrie de la Bari, din 2003 şi 2004
 • dezvoltarea cursurilor on-line de fotogrametrie ale Politehnicii din Bari (2003-2004)
 • participarea membrilor CESI la colocvii şi mese rotunde împreună cu membri ai Facultaţii de Filosofie, Université "Jean Moulin", Lyon III, Franţa, ca şi schimburi de profesori pentru programele de masterat şi pentru colocviile doctoranzilor de la CESI, SD-SITT
 • participarea Scolii Doctorale SD-SITT, organizată de CESI, la Consorţiul European al Scolilor Doctorale în Studii Umanistice cu sediul la Siena, Italia, începînd cu 2007
 • participarea la programul de doctorate în co-tutelă internaţională împreună cu Université "Jean Moulin", Lyon III, Franţa şi Università Ca' Foscari, Veneţia, Italia (din 2005)

Manifestări ştiinţifice – seminarii, mese rotunde, conferinţe, colocvii, congrese – organizate de CESI, eventual în colaborare cu alţi parteneri instituţionali (Institutul Italian de Cultură „Vitto Grasso”, Institutul Spaniol de Cultură „Cervantes”, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Ambasada Portugaliei la Bucureşti, New Europe College etc.)

Echipa
laura-mesina

conf. dr. Laura Mesina

Secretar Științific
ileana marin

conf. dr. Ileana Marin

Personal didactic
Untitled1
Laura-Marin

lector dr. Laura Marin

Personal didactic
SITT-SU_Bibiri-Raluca_foto_portret-1

lector dr. Raluca Bibiri

Personal didactic
DSC_0879.1

Simona Chiaburu

Secretar-asistent director