Titular: Alexandru Cârlan

Prezentare: Acest curs își propune să exploreze teoretic (prin concepte și cadre teoretice) și analitic (prin operaționalizări și instrumente de analiză) relația dintre imagine și text în diverse genuri comunicaţionale multimodale (infografic, reclamă, film documentar). Miza cursului este identificarea exigențelor situaționale sau comunicaționale ce presupun recursul la persuasivitate într-un discurs dat; cunoaşterea categoriilor analitice specifice semioticii sociale şi aplicarea lor în analiza discursului multimodal; reconstrucția argumentării din discursurile multimodale în raport cu modele teoretice consacrate; analiza interacțiunii imagine–text în genurile multimodale, atât din perspectivă critică, dar și din perspectiva eficacității retorice; evidențierea rolului specificității genului comunicațional în analiza interacțiunii imagine-text.

Bibliografie orientativă:

  • H. Bredekamp, Théorie de l’acte d’image: conférences Adorno, Francfort 2007. Paris: La Découverte, 2015
  • G. Kress & T. van Leeuwen: Reading Images: The Grammar of Visual Design. 2nd Edition, London: Routledge, 2006
  • J. Jasinski, Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies. London: Sage Publications, 2001