Titular: Cristian Ciocan

Prezentare: Întrebările de la care pornesc acest curs sunt: în ce sens pot fi înțelese corpul și spațiul drept concepte fundamentale și ce anume constituie caracterul lor fundamental? Cum anume trebuie să abordăm atât corpul cât și spațiul în așa fel încât ele să se prezinte în semnificația lor originară? Dată fiind polisemia structurală a acestor concepte fundamentale, cum anume se articulează diversele lor sensuri stratificate? Cursul va aprofunda distincția dintre trup și corp, dintre Leib și Körper, dintre trupul fenomenologic, trăit și simțit la persoana întâi (din interior) și corpul fizic, sesizat la persoana a treia (din exterior). Vom analiza dimensiunea perceptivă a corporalității și ne vom concentra asupra raporturilor dintre simțurile distanței și simțurile proximității, în special pe relația dintre sfera vizuală și sfera tactilă, ceea ce va prilejui o analiză a fenomenului atingerii. Pornind de la exemplul în care mâna stângă atinge mâna dreaptă, în care se produce chiasmul atingătorului atins, în dinamica lui aici și acolo, ne vom întreba cu privire la raporturile dintre corp și spațiu: trebuie să înțelegem spațiul pornind de la corp, sau corpul pornind de la spațiu? Care este raportul dintre spațialitatea existențială și spațiul fizic tridimensional, supus măsurării?

Bibliografie orientativă:

  • Edmund Husserl, Ding und Raum. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1973 [trad. engl.: Thing and Space, Kluwer Academic Publishers, 1998]
  • Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1986 [trad. rom. Fiinţă şi timp, Humanitas, 2003].
  • Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945 [trad. engl.: Phenomenology of Perception, Routledge, 2012]