Despre: Cristian Ciocan este lector la SD-SITT/CESI începând cu primăvara anului 2016, doctor al Universității din București (2006) şi al Universității din Paris IV Sorbona (2009); preşedinte al Societăţii Române de Fenomenologie şi redactor-şef al revistei Studia Phaenomenologica; bursier al guvernului francez (2002–2005), al Fundaţiei Alexander von Humboldt (2006–2008) şi al Colegiului Noua Europă (2009-2010); cercetător la Institutul de Filozofie „Alexandru Dragomir” (din 2010-2013) și la Institutul de Cercetări al Universității din București – ICUB (din 2015); abilitat pentru a conduce doctorate în domeniul filosofie (2015).

Contact: cristian.ciocan@litere.unibuc.ro

Publicații: Levinas Concordance (Springer, 2005) în colaborare cu Georges Hansel; Întruchipări. Studiu de fenomenologie a corporalității (Humanitas, 2013); Heidegger et le problème de la mort: existentialité, authenticité, temporalité (Springer, 2014); Lectures de Jean-Luc Marion (Cerf, 2016, volum editat în colaborare cu Anca Vasiliu); Phénoménologie de la vie animale (Zeta Books, 2016, volum editat în colaborare cu Florence Burgat).

Premii: “In hoc signo vinces” pentru excelență în cercetare acordat de CNCSIS 2009.

Curriculum Vitae

Lista de publicații

Cursuri CESI:

Tutoriale CESI:

  • Tutorial Cercetare – TPI an 2, semestrul 2
  • Tutorial Cercetare – SMS an 2, semestru 2
  • Tutorial Cercetare – Doctorat an 1, semestrul 2