Titular: Ștefana Pop-Curșeu

Prezentare: Acest curs interdisciplinar propune o analiză comparativă a curentelor artistice dramatice şi plastice ale noilor avangarde (anii ’50-’70). Este un curs de descoperire şi evidenţiere, pe de o parte, a fascinantelor legături estetice şi ideologice (directe şi indirecte) dintre imaginile scenice şi cele picturale ale mijlocului de secol XX, şi, pe de altă parte, a punerilor în scenă vizuale care vor modifica radical percepţia artistică, receptarea estetică şi relaţia dintre teatru şi societate în a doua jumătate a secolului. Cursul îşi propune dezvoltarea capacităţilor de studiu individual, de analiză şi interpretare atât a operelor de artă moderne şi post-moderne, cât şi a unor texte dramatice provocatoare, ce nu mai corespund normelor poetice ale canoanelor clasice.

Bibliografie orientativă:

  • Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii, trad. Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, Polirom, Iaşi, 2005.
  • Antoine Compagnon, Cele cinci paradoxuri ale modernităţii, trad. Rodica Baconsky, Echinox, Cluj-Napoca, 1998.
  • Linda Hutcheon, Politica postmodernismului, trad. Mircea Deac, Ed. Univers, Bucureşti, 1997.