Titular: Laura Marin

Prezentare: De la Visual Studies și Visual Culture, dezvoltate pe continentul american, la Bildwissenschaft, Bildanthropologie și perspectiva inovatoare din domeniul istoriei și teoriei artei, dezvoltate pe continentul european, teoriile actuale despre imagine ne propun moduri dintre cele mai variate de a privi și înțelege imaginile. Cum lucrează cu imaginile și cum scriu despre ele autori precum W.J.T. Mitchell, Nicholas Mirzoeff, Horst Bredekamp, Hans Belting, Georges Didi-Huberman? Ce fel de exercițiu critic ne transmit și ne formează? Ambiția acestui curs este de a veni în întâmpinarea studenților cu o serie de instrumente teoretice care să le permită dezvoltarea și exersarea abilităților critice în analiza de imagine.

Bibliografie orientativă:

  • Hans Belting, Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München, Wilhem Fink Verlag, 2001. [Pour une anthropologie des images, trad. fr. Jean Torrent, Paris, Gallimard, 2004; An Anthropology of Images, trad. engl. Thomas Dunlap, Princeton University Press, 2011.]
  • Georges Didi-Huberman, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris, Minuit, 1990. [Confronting Images. Questioning the End of a Certain History of Art, trad. engl. John Googman, The Pennsylvania State University Press, 2005.]
  • W.J.T. Mitchell, What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, University of Chicago Press, 2005.