Titular: Raluca Bibiri

Prezentare: Obiectivul general al cursului este crearea unui mediu de dezbatere cu aplicații practice pe producțiile vizuale artistice, expunerea lor și relația acestora cu publicul/spectatorul, utilizând cadrul de interpretare al studiilor culturale și al teoriei critice. Masteranzii vor face prezentări săptămânale, corelând texte din bibliografie cu activitatea lor practică, în proiecte instituționale sau independente. Prezentările vor fi discutate la nivel de grup, în cadrul atelierului.

Bibliografie orientativă:

  • Maaike Bleeker (ed.), Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre, Amsterdam University Press, 2008.
  • Griselda Pollock, Antony Bryant (eds.), Digital And Other Virtualities, Renegotiating The Image, I.B. Tauris, 2010, Londra, NY.
  • Amelia Jones, Andrew Stephenson (eds.), Performing the Body/Performing the Text, Routledge, 2005, Londra, NY.