Titular: Octavian Saiu

Prezentare: Cursul oferă studenților o platformă amplă de metode de cercetare (calitativă și cantitativă) în zona dramaturgiei și a artei spectacolului, aplicate asupra teatrului absurdului. Studenții primesc informații bogate despre: semnficația istorică și trans-istorică a definiției lui Martin Essin; metodele de analiză comparativă ale operelor lui Samuel Beckett și Eugene Ionesco; influențele teatrului absurdului asupra literaturii dramatice și artei spectacolului din secolul XXI; direcțiile de cercetare consacrate raportului dintre Samuel Beckett, Eugene Ionesco și posteritatea europeană a formulei “teatrul absurdului”; teoria receptării avansată de Hans Robert Jauss și Wolfgang Iser; traditia absurdului, de la originile teatrului până la începutul secolului XXI.

Bibliografie orientativă:

  • Martin Esslin, Absurd Drama. Harmondsworth: Penguin, 1965.
  • Alain Badiou, On Beckett. In Nina Power si Alberto Toscano (ed.) Manchester: Cinamen Press, 2003.
  • Nicolae Balotă, Lupta cu absurdul. Bucuresti: Univers, 1971.