Titular: Raluca Bibiri

Prezentare: Cursul continuă perspectiva teoriei critice studiate în primul an, cu aplicații asupra vizuaului dinamic din producțiile de nonficțiune. Sunt discutate practici contra-narative specifice filmului documentar. Analizele din sfera studiilor culturale și a teoriei critice operează în sens invers resorturilor producției, în direcția unui demontaj al discursului sau chiar al contra-discursului vizual.

Prezentarea bibliografiei și studiile de caz urmăresc ca masteranzii să dobândească abilitatea de a pătrunde dincolo de impresia unei prime vizionări, exercițiul privirii prelungite substituind spectatoriatul clasic, indexical, cu momentul privilegiat al unei întâlniri trans-subiective.

Bibliografie orientativă:

  • Elizabeth Cowie, Recording Reality, Desiring the Real, University of Minnesota Press, 2011.
  • Thomas Elsaesser (ed.), Harun Farocki: Working on the Sightlines, Amsterdam University Press, 2004.
  • Mary Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, the Archive, Harvard University Press, 2002.