Titular: Vlad Alexandrescu

Prezentare: Orientarea cursului este academică, iar obiectivele sale sunt: a) însușirea unui număr de concepte, prin accesul la texte din cultura modernității timpurii, care formând o rețea coerentă, fac posibilă gândirea unei etape importante în istoria culturii europene; b) definirea diacronică a principalelor curente de gândire, a celor mai de seamă opere filosofice și a monumentelor culturii vizuale din perioada studiată; c) dezvoltarea abilității de a trasa sistematic paralele între imagini din aceeași perioadă istorică și/sau din perioade diferite, în contextul curentelor intelectuale în care au aparut. Cursul dă o formație generală de istorie culturală și intelectuală, aplicată la o perioadă bine determinată. Absolvenții cursului vor dobândi capacitatea de a recunoaște, în operele moderne, filosofice sau de alt tip, categorii culturale precise, susceptibile de a structura înțelegerea lor de ansamblu asupra culturii europene; vor fi capabili să recunoască metode diferite în abordarea faptului cultural (e.g. istoria intelectuală, hermeneutică, istoria artei); vor dobândi de asemenea abilitatea de a comenta și de a compara monumente vizuale din perioada studiată, în raport cu exigențele și criteriile metodelor folosite; vor aprofunda tehnicile de a expune și de a redacta, deprinzând totodată metodele interpretării de imagine.

Bibliografie orientativă:

  • Alexandre Koyré, De la lumea închisă la universul infinit, București, Humanitas, 1997
  • Amos Funkenstein, Teologie şi imaginaţia ştiinţifică din Evul Mediu pînă în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Humanitas, 1998
  • Erwin Panofsky, Raymond Klibansky, Fritz Saxl, Saturn și melancolia, București, Polirom, 2002