TitularLaura Jiga-Iliescu

Prezentare: Cursul problematizează relația dintre imagine și celelalte concepte strategice ale disciplinelor socio-umane și are drept obiective specifice: însușirea, de către masteranzi, a unui repertoriu de structuri culturale ale imaginarului și a manierei de asociere a lor; dezvoltarea competențelor pentru descifrarea simbolurilor și formelor culturale moderne din perspectiva unităților mitologiilor tradiționale; dezvoltarea abilităților pentru abordări multidisciplinare (inclusiv etnologie). Începem cu o prezentare teoretică ce articulează cadrul de bază al celei de a doua secvențe a cursului în care sunt predate și discutate diferite aspecte a ceea ce socotim a fi nucelul său ordonator, anume recunoașterea funcției cognitive a imaginarului. Cu atenție sporită asupra culturii române premoderne și moderne, pe care nu o izolăm față de cea europeană, printre temele abordate se numără imaginarul atașat cărții, imaginarul ludic, imaginarul alterității, călătoria și alte categorii ale spațialității, relația imaginar-mitologie, teorii ale sărbătorii.

Bibliografie orientativă:

  • Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000
  • Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia generală, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1998
  • Jean Jacques Wunenburger, Imaginarul, traducere de Dorin Ciontescu Samfireag, ediție îngrijită de Ionel Bușe, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009