Titular: Ileana Marin

Prezentare: Cursul va aborda noile teorii despre iconologie și va analiza trăsăturile care conduc la iconizarea anumitor opere artistice. Studenții își vor însuși instrumentele de analiză culturală în vederea aplicării lor la efectuarea studiilor de caz și vor examina vizibilitatea culturală în formulă iconologică. Vom analiza serii de iconuri europene și contribuția lor la definirea identităților naţionale. Studenții vor identifica potenţiale iconuri româneşti în context european și vor examina procesul transformării obiectului de artă în icon cultural.

Bibliografie orientativă:

  • Hans Belting, An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body. Princeton: Princeton UP, 2011
  • J. T. Mitchell, What Do Images Want?. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005
  • Jean-Luc Nancy. The Ground of the Image. New York: Fordham University Press, 2005.