Titular: Mihaela Criticos

Prezentare: Cursul își propune identificarea specificului imaginii arhitecturale prin definirea noţiunilor de mimesis, percepţie, expresie, semnificaţie, limbaj în arhitectură, precum și familiarizarea cu una din dimensiunile fundamentale ale creației arhitectural-urbanistice: reprezentarea, punerea în scenă a existenței umane și a societății; înțelegerea paradigmelor modernității reflectate în arhitectură și în spațiul urban.

Bibliografie orientativă:

  • Rudolf Arnheim, Dynamics of Architectural Form, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 1977
  • Christian Norberg-Schulz, La Signification dans l’Architecture Occidentale, Liège, Mardaga, 1984
  • Michel Freitag, Architecture et société, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1992