Titular: Alina Mihalache

Prezentare: Cursul are ca obiectiv general cunoașterea aprofundată și analiza critică a principalelor teorii și practici teatrale care au marcat prima jumătate a secolului XX. Obiective specifice: descrierea contextului istoric/politic/ artistic în care se conturează concepțiile /teoriile/experimentele scenice ale secolului XX; diferențierea celor mai importante mișcări teatrale ale epocii – mainstream/ avangarde teatrale; manifeste teatrale / manifestări scenice; definirea integrată a actului scenic, ca sistem complex de semne, cu multiple paliere de semnificare; operarea cu o serie de concepte specifice reprezențațiilor din prima jumătate a secolului XX; decodarea scenografiilor (pe baza fotografiilor) ca purtătoare ale unor mesaje complementare limbajului și mișcării în scenă; analiza comparativă a viziunilor regizorale și a tendințelor de înnoire a actului scenic în prima jumătate a secolului XX.

Bibliografie orientativă:

  • Michaela Tonitza Iordache, George Banu, Arta teatrului, Nemira, București, 2004
  • Bertolt Brecht, Scrieri despre teatru, Editura Univers, București, 1977.
  • Roann Barris, Teatrul intervalului, București, Editura Paideia, 1999