Titular: Oana Boșca-Mălin

Prezentare: Cursul propune o analiză comparată a unei selecții de texte narative literare și cinematografice, cu precădere din zona culturală italiană. Perspectiva este de la opera literară (considerată opera originală, hipotext) spre film (hipertext). Cursul oferă, în plus, repere culturale italiene din secolul XX: istorie politică și socială, studiul mentalităților, istoria artelor. Pornind de la ideea că filmul are o identitate autonomă și că, față de textul-sursă, poate reprezenta o critică / relectură / lărgire a orizontului de cunoaștere, analiza comparată va confrunta nu cele două coduri, ci o serie de realizări semnificative, pentru a înțelege mai bine filmul/cartea prin intermediul sursei/derivatului, dar mai ales pentru a înțelege procesul însuși de transformare (recodificarea, elementele narative, publicul vizat, receptarea, etc.).

Bibliografie orientativă:

  • Seymour Benjamin Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, 1980
  • Umberto Eco, Opera deschisă, traducere de Corneliu Mihai Ionescu, Editura Paralela 45, 2006
  • André Gaudreault, Du littéraire au filmique. Système du récit, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988