Titular: Erwin Kessler

Prezentare: Acest curs își propune o investigare în adîncime a resorturilor modernității, cu accent pe cazurile autohtone în context istoric, politic și cultural, în vederea obținerii unor instrumente proprii de abordare critică a modernității și tradiției. Prima parte a cursului este centrată pe apariția primelor nuclee de modernizare acută în cultura vizuală românească, în jurul anului 1910. A doua parte este dedicată perioadei imediat posterioare primului război mondial, cu apariția curentelor avangardiste și tradiționaliste. A treia parte ia în discuție relațiile complexe dintre avangardă și tradiționalism după anii 1930 și intersectarea acestora cu curentele de gîndire și de acțiune totalitare.

Bibliografie orientativă:

  • Kimberly A. Smith, The Expressionist Turn in Art History: A Critical Anthology, Routledge, 2014
  • Donald Gordon, Expressionism: Art and Ideas, Yale, 1987
  • Ovidiu Morar, Avangardismul românesc, Ideea Europeană, 2005