Despre: Profesor emerit la Universitatea din Amsterdam şi profesor asociat la Universitatea Bucureşti, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, pe care îl fondează în 2001 şi al cărui director este pînă în prezent. Absolvă cursurile Facultăţii de Litere în 1959, între 1963-1966 fiind cercetător la Institutul de Istorie literară al Academiei Române, al cărui director era Gh. Călinescu, şi asistent, apoi lector la Catedra de literatură universală condusă de Tudor Vianu. În 1969 este lector de limba şi literatura română la Universitatea din Groningen şi la Universitatea din Amsterdam, departamentul de Franceză-Română, sub conducerea prof. dr. Paul Zumthor, unde crează apoi un program de 4 ani de licenţă în română. În 1976 este numit conferentiar şi în 1980 profesor la departamentul de română al Universităţii din Amsterdam, iar în 1990 devine profesor de semiotică şi română la Facultatea de Litere a aceleiaşi Universităţi. În 1971 îşi susţine examenul de doctorat la Universitatea din Bucureşti cu o teză despre receptarea lui Faulkner în Europa, sub îndrumarea profesorului Al. Dima. Între 1966-1969 este secretar al Cercului de stilistică şi poetică din Bucureşti, iar între 1971-1990 este colaborator al Grupului de cercetări semiotice al profesorului A.J. Greimas la Paris. În 1974 fondează L’Association Internationale d’Etudes Roumaines şi este apoi secretarul ei pînă în 1989. Între 1976-1989 publică International Journal of Rumanian Studies la Amsterdam şi Tübingen, pe care o reia apoi la Bucureşti între 1999-2002. În 1988 fondează la Amsterdam comitetul pentru apărarea drepturilor omului din România, Roemenië Comité, iar între 1988 şi 1991 participă intens la emisiuni de radio şi televiziune dedicate situaţiei politice din România. Între 1990 şi 1994 este preşedintele Asociaţiei olandeze de semiotică şi director ştiinţific al Institutului de Cercetări al Universităţii din Amsterdam pentru semiotică, teoria literaturii, filozofie şi teoria artei (ISELK), ambele fondate de el.