Titular: Raluca Bibiri

Prezentare: Cultura vizuală contemporană ne provoacă prin forme complexe de reprezentare a identității sexuale, cu atât mai mult cu cât sexualitatea – prin autoreprezentare, pulsiune și dorință – se ascunde în cele mai nebănuite interstiții ale unei aparente neutralități. Orice trimitere la diferență sexuală înmagazinează un parcurs propriu, transformativ, a ceea ce au însemnat de-a lungul timpului conceptele de masculinitate și feminitate. Cursul prezintă manierele în care au fost interogate la nivel cultural diferențele sexuale și în ce măsură acest parcurs explorativ are astăzi potențialul de a ne face să înțelegem mai bine societatea actuală, sub aspectul identității. Dispunând de aceste filtre analitice, studenții deprind exercițiul critic cu care mai departe își susțin argumentativ propriile interpretări. Cursul este însoțit de seminarii, în cadrul cărora studenții au ocazia să analizeze și să dezbată asupra unor fenomene actuale, din experiența lor imediată (spectacole, expoziții, filme, evenimente media), recurgând la o bibliografie diversă.

Bibliografie orientativă:

  • Griselda Pollock, “Inscriptions in the Feminine”, în Inside the Visible, an elliptical traverse of 20th century art, in, of, and from the feminine, Catherine de Zegher (ed.), the MIT Press, 1996, pp.67-85.
  • Bracha L. Ettinger, „Wit(h)nessing Trauma and the Matrixial Gaze: From Phantasm to Trauma, from Phallic Structure to Matrixial Sphere”, în Parallax, 7:4, 2001, pp. 89-114.
  • Donald Moss, Thirteen Ways of Looking at a Man, Psychoanalysis and masculinity, Routledge, 2012.