Titular: Octavian Saiu

Prezentare: Cursul oferă studentilor o serie de concepte cheie pentru înțelegerea și analiza teatrului contemporan, cu privire la formulele de spațialitate care îl definesc. Studenții primesc și discută informații despre: direcțiile estetice din teatrul contemporan; evoluția istorică a spațiilor de spectacol; teoriile contemporane despre spațiu (atât cele formulate de către regizori și scenografi, cât și cele formulate de specialiștii universitari); metode de analiză a spațiului teatral; marile paradigme spatiale ale istoriei teatrului, cu precădere cele formulate după apariția funcției regizorale. Obiectivele specifice ale cursului sunt: asimilarea unor informații esențiale despre spațiul teatral; stabilirea unui vocabular complex de analiză a fenomenului teatral, din prespectiva spațiului; abilitatea de a întelege specificul limbajului teatral în raport cu spațiul în care se manifestă; asumarea unor judecăți de valoare în ceea ce privește poeticile spațiului teatral; posibilitatea de a analiza comparativ sistemele regizorale și spațiale în cultura contemporană.

Bibliografie orientativă:

  • Paul Allain, Jen Harvie, Ghidul Routledge pentru teatru si performance. Bucuresti: Nemira, 2013.
  • Michael Huxley, Noel Witts, The Twentieth-century Performance Reader. London: Routledge, 1996.
  • Nick Kaye, Postmodernism and Performance. London: The Macmillan Press, 1994.