Titular: Ileana Marin

Prezentare: Cursul își propune să interpreteze si să utilizeze noile teorii despre mediile artistice analoge si digitale; să analizeze contribuția estetică a imersiunii si a interactivității prin  introducerea digitalului la artele performative; înțelegerea noilor teorii multimedia; dezvoltarea unui limbaj de specialitate; analizarea evoluției conceptelor cheie din spectacolul analog către digital. Obiectivele specifice sunt: analizarea spectacolelor contemporane de dans si teatru cu componentă tehnologică; identificarea modalităților prin care tehnologia informației contribuie la spectacolul multimedia; lărgirea perspectivei asupra experimentelor artistic-tehnologice internaționale.

Bibliografie orientativă:

  • Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art and Installation. Cambridge (MA): MIT Press, 2007.
  • Katja Kwastek, Aesthetics of Interaction in Digital Art. Cambridge (MA): MIT Press, 2013.
  • Matthew Cassey, Theatre and Performance in Digital Culture. New York: Routledge, 2007.