Despre: Vlad Alexandrescu este profesor doctor habilitat în cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Franceză, Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri, la nivel de licenţă şi de master, de filosofia limbajului (pragmatică şi teoria enunţării), filosofii ale modernităţii, cursuri speciale pe autori ca Descartes, Pascal, literatură şi cultură franceză a secolului al XVII-lea. Din 2011 susține la CESI un curs de filosofii ale modernității. În 1995 a susţinut doctoratul în Ştiinţele limbajului la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, din Paris, sub îndrumarea profesorului Oswald Ducrot. În 2014, a susţinut teza de abilitare în Filologie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. În perioada 2006-2011, a fost ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Marele Ducat de Luxemburg. Are ca domenii de competenţă: Istoria ideilor (sec. XVI-XVIII), Literatură franceză, Pragmatică şi filosofia limbajului, Hermeneutică. Din anul 2001, este director al Centrului de cercetare „Fundamentele Modernităţii Europene” al Universităţii din Bucureşti, iar din 2012 este co-editor al revistei centrului, Journal of Early Modern Studies. A fost director al următoarelor grant-uri de cercetare: „Constituirea conceptului modern de lege. O investigaţie interdisciplinară asupra aspectelor ontologice, ştiinţifice, morale şi juridice cuprinse în programele de reformă a cunoaşterii în secolul al XVII-lea”, aprobat şi finanţat de Banca Mondială (2000-2002); „Ramificaţiile conceptului modern de lege. Aspecte metafizice, politice, ştiinţifice, morale şi juridice cuprinse în programele de reformă a cunoaşterii în secolul al XVII-lea”, aprobat şi finanţat de Guvernul României (2002-2004); interdisciplinare – „Ştiinţă, politică şi utopie în Republica Literelor: modele de producere şi diseminare a cunoaşterii în modernitatea timpurie” (2009-2011) și „Models of Producing and Disseminating Knowledge in Early Modern Europe: the Cartesian Framework” (2012-2015).

Publicații: Le paradoxe chez Blaise Pascal, Peter Lang Verlag, Bern, Frankfurt am Main, Paris, New York, 1997 (teza de doctorat); Pragmatique et théorie de l’énonciation. Choix de textes, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002 (volum cu valoare didactică şi pedagogică); Croisées de la Modernité. Hypostases de l’esprit et de l’individu au XVIIe siècle, București, Zeta Books, 2012.

Premii: A fost distins cu Premiul “Pierre-Georges Castex” al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, Paris (2013) şi cu Premiul “Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, Bucureşti (2014).

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Cursuri CESI: Filosofii ale modernităţii în secolele XVII-XVIII