Proiect Caiete CESI

Seria Caiete CESI VIZUAL, proiect dezvoltat împreună cu Ed. Tana, finanţat pentru 2006 prin concurs de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, iar în rest susţinut prin alte granturi, sponsorizări şi venituri proprii, are ca obiective:

  1. dezvoltarea unei bibliografii de specialitate în domeniul studiului interdisciplinar al imaginii

  2. publicarea lucrărilor provenite din proiecte de cercetare finanţate

  3. susţinerea cercetării doctoranzilor SD-SITT

  4. promovarea dialogului interdisciplinar din cadrul CESI

Proiectul se desfăşoară începînd cu 2007 şi include acta ale unor colocvii şi dezbateri organizate de CESI în anii trecuţi, ca şi volume de autor cu care se finalizează cercetarea susţinută prin granturi sau volume dedicate unor personalităţi internaţionale ddin domeniul studiului imaginii.

În lucru se află primele 8 volume Proiectul va continua cu publicarea unor studii ample realizate de doctoranzii SD-SITT şi cu publicarea lucrărilor colocviilor şi ale altor proiecte de cercetare ale CESI.

Caietele CESI VIZUAL, Seria 1, 2007-2008:

Nr. 1 Dicursul identitar la români, Acta, 2007, coord. de volum Laura Mesina şi Ruxandra Cuzum

Nr. 2 Imagine şi imaginar medieval românesc, breviar de Laura Mesina, 2008

Nr. 3 Despre imaginea virtuală, breviar de Simona Lucia Dinescu (Bumbu), 2008

Nr. 4 Autours de l’œuvre de Jean-Jacques Wunenburger, Acta, 2008, coord. de volum Sorin Alexandrescu şi Magda Predescu

Nr. 5 Imaginea corpului, corpul imaginii, Acta, 2009, coord. de volum Laura Mesina

Nr. 6 Esthétique et sémiotique I. Autour de l’oeuvre de Herman Parret, coord. de volum Sorin Alexandrescu şi Cristina Vlaicu, 2009

Nr. 7 Esthétique et sémiotique II. Readings Omar Calabrese, coord. de volum Sorin Alexandrescu şi Cristina Vlaicu, 2009

Nr. 8  România, Spania, Portugalia. Colocvii despre identitate şi imagine, Acta, coord. de volum Sorin Alexandrescu şi Cristina Vlaicu, 2009

 

Top

 Copyright CESI © 2005