Proiect HATEG

Tipul de proiect:

Proiect de cercetare de excelenţă pentru tineri cercetători, Modulul II, finanţare CEEX, 2005-2008

Titlul proiectului:

IDENTITATE REGIONALA MULTICULTURALA: LOCAL SI INTERNATIONAL IN TARA HATEGULUI, SECOLELE XIII-XVI

Nivelul finanţării:

108.000 RON

Director de proiect:

lector univ. Dr. Laura Mesina, CP III CESI, UB

Membrii echipei de cercetare:

 1. dr. Ileana Stănculescu, CP III CESI, UB şi asistent de cercetare la Institutul de Critică şi Teorie Literară al Academiei Române, “G. Călinescu”

 2. drd. Magda Predescu, asistent de cercetare CESI, UB

 Din echipa proiectului pentru anul 2006, a făcut parte lector univ. Dr. Marius Diaconescu, Facultatea de Istorie, UB

Din echipa iniţială a proiectului, face parte şi drd. Lucia Toader, la Institutul de Critică şi Teorie Literară al Academiei Române, “G. Călinescu”.

Angajator universitar:

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), Universitatea Bucureşti

Misiune şi motivaţie ştiinţifică a proiectului:

Proiectul propune abordarea interdisciplinară a unor probleme de patrimoniu cultural şi instituţionale ale zonei istorice haţegane. Cercetarea tratează relaţia dintre formele de expresie culturală locale, regionale şi internaţionale conexe. Formula conceptuală care focalizează cercetarea este identitatea culturală a patrimoniului monumentelor sacre al Haţegului, în condiţiile în care istoria locală atestă o imagine complexă a multiculturalităţii (ca întrepătrundere de elemente etnice şi confesionale locale, cu preponderenţă româneşti, dar aflate şi într-un dialog cultural internaţional), interesate şi de coduri stilistice provenite din afara zonei. Direcţiile de cercetare vor fi date de relaţia ce va fi stabilită între identitatea culturală a monumentului şi a picturii murale, istoria nobilimii locale şi istoria raporturilor instituţionale care au influentat opţiunile de construcţie. Cercetarea are o dimensiune    teoretică (sinteze, studii, documentare arhivistică) şi o serie de valorizări practice cu relevanţă ştiinţifică (cercetare de teren, volum de studii, manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale), dar şi socio-culturală (expoziţie itinerantă internaţională, un site al programului, un catalog al expoziţiei).

Obiectivele cercetării:

 • ştiinţifice;

 • adresate publicului larg.

Planul de cercetare al programului are două paliere principale şi unul derivat, toate trei avînd metodologii corespunzătoare:

1.       cercetare teoretică, în trei direcţii:

 1. studiul relaţiilor dintre instituţiile puterii, după o metodă comparativă şi de documentare (internaţionalizarea discursului despre relaţiile dintre instituţiile puterii locale şi regionale; observaţii despre  specificul sistemului de relaţii instituţionale locale şi regionale, în raport cu cele din alte regiuni europene);

 2. studiul relaţiei dintre formarea nobilimii locale şi programul de ctitorire, după o metodă de documentare arhivistică şi relaţionare a informaţiilor cunoscute cu cele descoperite în timpul cercetării; cercetare în arhivele din Budapesta, 2006;

 3. studiul patrimoniului arhitectural şi al programelor iconografice, în raport cu modelele iradiante italiene (lombarde), sîrbeşti (de influenţă bizantină) şi central-europene – cercetare pe teren în Slovacia de Est, 2006 -, ca şi studiul relaţiei dintre acestea şi textele care le-au inspirat, după o metodă comparativă, dar şi de inventariere; cercetare pe teren în Ţara Haţegului, 2006 şi 2007, şi în nordul Italiei, regiunile Lombardia şi Emilia-Romagna, în centru, regiunile Toscana şi Umbria, 2007;

Această ultimă direcţie de cercetare implică întreaga echipă pentru:

 • verificarea datelor pe teren: fotografierea monumentelor cu mijloace tehnice performante, a programelor iconografice şi a inscripţiilor.

 • Identificarea elementelor selecţionate ţinînd cont de anchetele şi rapoartele de şantier existente, dar şi de noi ipoteze de analiză

 • Analiza inscripţiilor şi relaţionarea lor cu rezultatele studiului teoretic

 • Corelarea datelor prelucrate în cadrul cercetării în echipă, elaborarea concluziilor

2.       valorizările practice:

 1. publicarea volumului de studii realizate în program, în seria “Studii asupra imaginii” a Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (director de serie: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu), Ed. Polirom;

 2. organizarea unui seminar internaţional la Università di Bologna, împreună cu colaboratorii italieni (colaborare realizată de dr. Ileana Stănculescu şi Institutul Italian de Cultură din Bucureşti), despre circulaţia codurilor stilistice lombarde în perioada medievală, în Ţara Haţegului;

 3. organizarea unei mese rotunde dedicate temei centrale a programului, Bucureşti, 2008;

 4. expoziţie itinerantă Bucureşti, Cluj, Iaşi, Bologna, Veneţia, Praga, Bratislava, pentru care se va pregăti un catalog în română, italiană şi engleză, 2008;

 5. site-ul programului, Haţeg on-line, după modelul realizat de CESI în cadrul proiectului internaţional Minerva Socrates Photherel (www.photherel.net), intitulat “Digitalizarea patrimoniului fotografic interbelic”

3. Posibilităţi de integrare şi valorificare ulterioară a rezultatelor cercetării, de către autorităţile locale şi circuitul turismului cultural naţional şi internaţional:

Rezultatele ştiinţifice ale proiectului pot fi integrate în activităţi ulterioare cu relevanţă practică, socială şi culturală, în felul următor:

 1. în baza parteneriatelor internaţionale stabilite de CESI, poate fi conceput un proiect ulterior, de refacere fotogrametrică a monumentelor din regiunea Haţegului (regiune care păstrează urme antice dacice, dar şi primul ansamblu de monumente de zid din România, ca şi cele mai vechi ansambluri iconografice atestate), aşa cum colaboratorii CESI de la Politecnico di Bari, Italia, au realizat pentru Mănăstirea Cîrţa, Sibiu;

 2. realizarea, împreună cu autorităţile locale, în spiritul descentralizării administraţiilor locale, a unui site pentru turismul cultural, care să integreze rezultatele cercetării într-un mod specific, şi rezultatele reconstituirii pe baze fotogrametrice a monumentelor

 

Top

 Copyright CESI © 2005