Proiecte individuale ale membrilor CESI

Artele vizuale în postmodernitate (lector drd. Dan Popescu, Academia de Studii Economice)

Corpul uman - o abordare interdisciplinară (lector dr. Alexandru Ofrim, UB)

Corpul politic în secolele XIV-XVI (lector dr. Laura Mesina, UB)

Discursul naţionalist: imaginea Celuilalt în spaţiul lingvistic românesc (conf. dr. Oana Murăruş, UB)

Ethique et violence. De Kierkegaard à Cioran (conf.dr. Constantin Zaharia, UB)

Imaginarul în construcţiile identităţii culturale după decolonizare (conf. dr. Simona Ioan-Corlan, UB)

Imaginea Celuilalt în educaţia literară din România (lector dr. Romaniţa Constantinescu, UB).

Imaginea evreului în cultura română (cercet. Andrei Oişteanu)

Imaginea hobbesiană şi actualitatea ei (prof. dr. Vasile Morar, UB)

Imagine şi imaginar politic în cetatea greacă (prof. dr. Zoe Petre, UB)

Istoricii şi politica în Antichitatea tîrzie şi Evul Mediu timpuriu (conf. dr. Ecaterina Lung, UB)

Modele ideografice, secolele XV-XVII. Spaţiul post-bizantin (conf. dr. Mihai Moraru, UB)

Philosophie de la modernité (conf. dr. Vlad Alexandrescu, UB)

Public space, public places, public art in Central and Eastern Europe, 1949-1989 (conf. dr. Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti)

Reprezentarea timpului în literatură şi sculptură (lector dr. Alexandra Vrânceanu, UB)

Teoria imaginii (prof. dr. Sorin Alexandrescu, UB)

Top

 Copyright CESI © 2005