Proiect MULTIVIZUAL

Laboratorul CESI MULTIVIZUAL, finanţat prin concurs de către UB în 2006, este constituit în cadrul unui program de dezvoltare şi asistare a cercetării doctoranzilor şi a masteranzilor din cadrul SD-SITT şi a masteratului TPI, ambele organizate de centru în concorţiul inter-universitar.

Scopul lui este:

 1. să le acorde cursanţilor şi tinerilor cercetător un nivel superior de performanţă tehnică şi implicit ştiinţifică, pentru ca participarea lor să fie eficientă  şi să se poată desfăşura în relaţie cu cea a membrilor CESI cu mai veche experienţă;

 2. să-i pregătească pe doctoranzi şi masteranzi să se integreze în viitoarele proiecte de cercetare CESI din cadrul reţelelor europene de cercetare şi care să facă posibile iniţiative comune în domeniul culturii vizuale la nivelul PC 7;

 3. să acorde doctoranzilor şi masteranzilor capacitatea de-a iniţia ei înşişi noi proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale, în cadrul şi cu sprijinul CESI, dar la standarde internaţionale.  

 4. să le dea posibilitatea doctoranzilor şi masteranzilor să lucreze direct cu colegii lor din reţelele europene la planuri comune de cercetare prin conferinţe video.

Laboratorul multimedia va oferi utilizatorilor posibilitatea de a procesa imaginile la standarde performante, de a accesa sursele documentare şi bazele de date din sistemul internet, de a stoca imaginile şi a-şi crea bănci de imagini utile pentru munca de cercetare, de a colabora cu colegii din reţeaua şcolilor doctorale de profil din străinătate, de a se documenta prin accesul liber la infrastructura care le este destinată în exclusivitate.

 Utilarea laboratorului cu aparatură care să faciliteze accesarea unor programe de învăţare a limbilor străine cu material didactic medial va susţine integrarea doctoranzilor şi a masteranzilor în programele de cercetare pe care reţeaua şcolilor doctorale din care SD-SITT va face parte începînd cu anul universitar 2007-2008 le vizează şi pe care le va promova pentru finanţare europeană.

 În al treilea rînd, sistemul video-conferinţelor va oferi posibilitatea ca doctoranzii, în urma încheierii unor etape ale cercetării sau chiar în timpul acestora, să colaboreze cu colegii lor din reţeaua europeană şi să-şi transmită informaţiile printr-un sistem de comunicare interactiv, care să faciliteze realizarea unei atmosfere de echipă, prin dialog direct, în care să fie implicaţi doctoranzi din mai multe şcoli doctorale româneşti şi străine.

Laboratorul multmedia permite aşadar, din punctul de vedere al activităţilor specifice şi al obiectivelor CESI:

 1. accesarea de baze de date şi de bănci de imagini din sistemul internet

 2. învăţarea asistată de programe de calculator

 3. pregătirea de bănci de imagini necesare programelor de cercetare prin:

 4. scanare

 5. procesare

 6. introducerea în băncile de imagini multimedia

 7. informare şi documentare, stocare de informaţii, de date şi de documente, prin descărcarea de pe internet din site-uri specializate

 8. prelucrare de text

 9. învăţare de terminologie, argumentare etc. în domeniul vizual, în limbi străine, cu suport didactic multimedial

 10. studierea, clasificare, evaluare etc. simultană a unor imagini, filme şi materiale de arhivă vizuală, în cadrul proiectelor HAŢEG, MODERN şi CULTIPROM

 11. corespondenţă cu colegii doctoranzi din reţeaua şcolilor doctorale din care CESI face parte începînd cu 2007

 12. organizarea şi participarea la video-conferinţe, prin care se poate comunica interactiv mult mai util cu colegii din occident

 13. realizarea de site-uri proprii, care să le acorde doctoranzilor şi mastranzilor vizibilitate şi prin care să poată pune la dispoziţia publicului internetului date despre cercetarea proprie

 14. participarea la proiectele de cercetare majoră ale CESI, avînd la dispoziţie aparatură şi programe de specialitate performante şi altfel greu accesibile.

Între cele două infrastructuri – cea existentă şi laboratorul multimedia pentru doctoranzi şi masteranzi - va funcţiona un sistem de comunicare de tip intranet, astfel încît activitatea directorului CESI, a secretarului ştiinţific, a secretarului şi a informaticianului CESI să poată fi coroborată cu procesul cercetării propriu-zise. Intranetul va constitui o interfaţă de informare monitorizată de un specialist şi care va aduce un cîştig real de timp fizic pentru utilizatori.

Laboratorul multimedia apare în această viziune ca o completare logică, necesară, în contextul în care SD-SITT va face parte, din acest an universitar, din reţeaua europeană a şcolilor doctorale în domeniul imaginii (alături de partenerii deja numiţi din Italia, Franţa, Belgia, Olanda)

 

Top

 Copyright CESI © 2005