Proiect Modern

Proiectul interdisciplinar “Modernitate europeană i românească” (MODERN ) este cel mai important proiect de cercetare CESI pentru perioada 2006-2007. El a fost acreditat de CNCSIS cu o subvenţie de aprox. 88.343 RON şi se desfăşoară pe două perioade: 1 iulie - 31 octombrie 2006 şi întreg anul 2007. La acest proiect participă peste 60 de persoane, de la profesori şi cercetatori principali, la doctoranzi şi masteranzi, majoritatea lor fiind membri CESI, plus o serie de invitaţi. Dintre participanţi fac parte numeroşi istorici, filosofi, arhitecţi şi urbanişti, istorici literari şi de artă vizuală şi muzicală şi antropologi. Ei sînt acreditaşi la Universitatea Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea Naţională de Muzică, Universităţile din Cluj, Sibiu, Braşov şi Constanţa, institute de cercetare ale Academiei Române, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional de Artă din Constanţa. Director de proiect este prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu. Secretar de proiect este drd. Marius Stan.

Cercetătorii folosesc baza materială CESI care în 2006 a fost largită, graţie obţinerii mai multor granturi, pentru cîteva unităţi mobile de captare şi procesare de imagine.

Scopul acestui proiect este de a publica mai multe volume de studii, un site, un congres final, precedat de mai multe reuniuni de lucru şi un e-forum care face posibilă consultarea permanentă a participanţilor între ei. Reuniunile au loc pe grupuri de lucru, conform subdivizării tematicii generale în mai multe domenii.

Proiectul MODERN studiază în mod comparativ modernitatea europeană şi românească (mai ales) din perioada interbelică. Modernitatea este înţeleasă ca un complex fenomen socio-cultural care nu poate fi redus nici la modernismul literar şi artistic, nici la procesul de modernizare economică şi politică, deşi le include pe amîndouă. Ea este o stare a întregii societăţi, nu numai a culturii, ci şi a civilizaţiei ei materiale cotidiene. Modernitatea este o noua realitate instituţională, născută din democratizarea generală a ţării şi din implicarea sporită a grupurilor citadine în viaţa publică, integrarea regiunilor istorice într-un nou stat naţional, ca şi intrarea acestuia în Europa. Ea se exprimă printr-un nou ansamblu de genuri, modalităţi culturale, textuale şi vizuale, activităţi de educaţie,  comunicare intersubiectivă şi un nou imaginar social.

Modernitatea românească va fi abordata:

•  ca un nou tip de problemă : modernitatea se impune în Europa într-un mod comparabil în România, Italia, Spania sau Portugalia, sau alte ţări cu un fundal socio-economic şi istoric asemănător;

•  printr-o nouă metodă : o interogare interdisciplinară a temelor şi a strategiilor;

•  printr-o nouă focalizare, anume pe documente vizuale, muzicale şi arhitectonice, alături de cele textuale (filosofice, istorice şi literare);

•  în cadrul unui larg context social, anume cel produs de noile instituţii, medii (mai ales presa, fotografia, filmul şi radioul), preocupări (modă, publicitate, socialitate), agenţi sociali (femeile, avangarda, grupurile locale), dialog dintre arte (textuale şi vizuale) şi noi moduri de reflecţie (eseu, filosofie, ziaristică sau conferinţe publice).

MODERN se înscrie în noul trend european de cercetare în care modernitatea nu mai este văzută ca apanajul cîtorva ţări vest-europene, copiate în restul continentului, ci ca un proces complex în cadrul căruia coexista modele diferite (cf. John Hutchinson, Anthony Smith, Benedict Anderson, Larry Wolff, Maria Todorova, Michael Kenny, Antoine Compagnon, Anthony Giddens), iar cultura vizuală este la fel de importanta precum cea textuală (cf. James Elkins, Thomas Mitchell, Hal Foster, Chris Jenks, Nicholas Mirzoeff).

 

Top

 Copyright CESI © 2005