Concursuri
didactice

 
 
 
 

Concursuri didactice

 

Regulament intern de concurs


Posturi vacante – angajare pe durată determinată
Semestrul II, An universitar 2012-2013

Lector universitar, poziţia 8

Fişa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - lector universitar este disponibilă aici

Bibliografie şi tematică pentru concursul pentru postul de lector universitar.

Comisia de concurs

Tema probei practice - De la figurativ la figural: imaginea deschisă.
Data susţinerii prelegerii publice: 21.09.2013, ora 11.00
Locul concursului: Sala de Consiliu, sediul CESI din str. Mihail Moxa nr. 5.

REZULTATE

La concurs s-a prezentat un singur candidat, dna. dr. Laura Marin, care a fost declarat ADMIS (96,75 puncte) de către comisia de concurs.


Posturi vacante - angajare pe durată determinată
Semestrul I, An universitar 2012-2013

Lector universitar, poziţia 9

Standarde şi criterii specifice pentru ocuparea postului de lector universitar

Fişa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - lector universitar este disponibilă aici

 

Pentru informaţii cu privire la constituirea dosarului de concurs, a calendarului şi desfăşurării concursurilor didactice, vizitaţi site-ul Universităţii din Bucureşti

Bibliografie şi tematică pentru concursul pentru postul de lector universitar.

Comisia de concurs

Data susţinerii prelegerii publice: 22.02.2013, ora 17.00
Locul concursului: Sala de Consiliu, sediul CESI din str. Mihail Moxa nr. 5.

REZULTATE

La concurs s-a prezentat un singur candidat, dna. dr. Cristina-Genoveva Modreanu, care a fost declarat admis de către comisia de concurs.

Top

 Copyright CESI © 2005