Domeniu de doctorat SD-SITT

Domeniu de doctorat SD-SITT: Arte şi ştiinţe umaniste (cu domeniile ştiinţifice arondate)

Direcţiile prioritare de cercetare de la SD-SITT sunt următoarele:

  • Spaţiu, text şi imagine: spaţiu şi imagine în text, text şi naraţiune în imagini şi spaţiu public
  • Tipuri de imagine vizuală, audio-vizuală şi mentală
  • Imagine, imaginar şi societate
  • Filosofia şi semiotica spaţiului şi a imaginii, etica şi estetica lor
  • Artă şi putere: reflexe şi reflecţii în texte şi imagini
  • Identitate culturală, naţională şi de grup social în texte şi imagini
  • Comunicare prin texte şi comunicare prin imagini
  • Vizibilitate socială şi instituţională în lumea urbană şi în lumea rurală
  • Cultura vizuală - respectiv studii asupra relaţiilor dintre spaţiu, text şi imagine - în diverse epoci istorice şi modul ei de-a configura anumite tipuri de mentalitate

Top

 Copyright CESI © 2005