Despre SD-SITT-CESI

Şcoala doctorală “Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT-CESI beneficiază de burse doctorale europene finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane POSDRU. În perioada 2008-2013, SD-SITT-CESI a acordat burse a câte 36 de luni pentru 10 doctoranzi, care au efectuat stagii de cercetare de opt luni la universităţi prestigioase din Uniunea Europeană. În cadrul stagiului, doctoranzii au avut acces la surse de informare performante (baze de date, bibliografii de ultimă oră) şi s-au bucurat de expertiză internaţională şi de tutoriat pentru finalizarea cercetărilor şi a tezelor de doctorat (EDUCATI: www.educati.doc.unibuc.ro; EDUCATI 2: www.educati2.ro; „Excelenţă şi interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informaţională”).
           
În cadrul studiilor la SD-SITT-CESI, doctorandul poate beneficia de bursă ERASMUS de patru luni la:

  • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale"Histoire de l'art" (şase burse);
  • Università degli Studi di Roma "La Sapienza”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (două burse);
  • Université Libre de Bruxelles, Département des Sciences de l'Information et de la Communication − Section „Arts du Spectacle” (trei burse), începând cu anul universitar 2014-2015 (acord în proces de finalizare).

SD-SITT-CESI încheie acorduri de co-tutelă, în special internaţionale, pentru coordonarea ştiinţifică a tezelor de doctorat şi invită profesori din străinătate pentru cursuri în cadrul programului de studii avansate.

SD-SITT-CESI susţine financiar, din venituri proprii şi din proiecte contractate, activitatea de cercetare a doctoranzilor săi, şi anume: organizarea de colocvii internaţionale, participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi în străinătate, cercetare şi documentare în biblioteci româneşti şi străine, achiziţionarea de bibliografii de specialitate, includerea în programul de publicaţii al CESI a celor mai valoroase studii şi volume rezultate din cercetarea doctorală.

Programul de publicaţii al CESI cuprinde:

  • Revista „Images, Imagini, Images. Journal of Visual and Cultural Studies” (indexată Ulrich), Ed. Paralela 45 şi Ed. Institutul European – din 2011;
  • Seria „Text şi imagine”, Ed. Universităţii din Bucureşti – din 2013;
  • Seria „Caietele VIZUAL”, Ed. Tana – din 2006.
  • Seria „Studii asupra imaginii”, Ed. Polirom – din 2004;

SD-SITT-CESI colaborează în cadrul CESI cu:

  • Cluster-ul de studii de masterat (cu programele de masterat de cercetare acreditate ARACIS în Arte şi ştiinţe umaniste: „Teoria şi Practica Imaginii” TPI şi „Societate, Multimedia, Spectacol” SMS)
  • Cluster-ul de cercetare postdoctorală „Civilizaţie, Imagine vizuală, Scriitură” CIVIS (şase burse europene POSDRU, de 36 de luni, dintre care şase luni la universităţi în Uniunea Europeană, 2010-2013).

Doctoranzii SD-SITT-CESI pot urma cursuri în cadrul programelor de masterat CESI şi, ulterior obţinerii titlului de doctor în Arte şi ştiinţe umaniste, pot participa la cluster-ul CIVIS, cu burse europene sau cu alte tipuri de finanţări pentru cercetare (CNCS, CESI-UB etc.)
     
Statutul de alumn CESI se obţine după susţinerea cu succes a primului examen de absolvire a unui program universitar de studii (masterat, doctorat), iar calitatea de membru CESI, în urma participării la programele didactice şi de cercetare, precum şi a publicării a cel puţin unui volum de autor în cadrul programului editorial al centrului.

 

Top

 Copyright CESI © 2005