2011 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 

Activităţi 2011

 

I. Seria de conferințe - "Cultura bate criza"

27 octombrie 2011, ora 18.30 - A noua conferință din seria "Cultura bate criza", cu tema Modernism and terrorism.

Invitat: Roger GRIFFIN

 • 23 februarie
  Bună seara, domnule Mircea Eliade!
  Invitat: Dan C. MIHĂILESCU
  Ora: 19:00
  comunicat de presă    invitație

 • 9 martie
  La ce bun poeții în vremuri de restriște?
  Invitată: Ana BLANDIANA
  Ora: 19:00
  comunicat de presă    invitație

 • 30 martie
  De la document la ficțiune și înapoi
  Invitat: Andrei UJICĂ
  Ora: 19:00
  comunicat de presă    invitație

 • 27 octombrie
  Modernism and terrorism
  Invitat: Roger GRIFFIN
  Ora: 18:30
  comunicat de presă    invitație

Vă propunem o serie de întâlniri cu personalități în domeniul artelor vizuale, literare și ale spectacolului, ca și ale filozofiei și istoriei, românești, inclusiv din diaspora, și europene, care să (re)aducă în centrul vizibilității publice o modernitate fără false nostalgii, bazată pe valori reale, confirmate, sau în curs de. Unele vin din secolul XX, dinaintea celui de-al doilea război mondial - ultimul grup cultural cu activitate publică a fost Criterion, constituit de Mircea Eliade, Cioran, Petru Comarnescu etc - sau din timpul eclipsei comuniste, și în ciuda ei. Altele, multe, sunt produse acum. Credem că trebuie să susținem valorile în primul rând prin reflecții asupra semnificației lor, echidistante față de grupurile de putere, și nu prin politizări, vedetisme, acuzații, ori victimizări inutile.

Pe de-altă parte, evoluția accelerată a României de după 1989 a făcut ca mulți gânditori și opere care au influențat profund lumea occidentală – să le spunem oameni și idei-forță - aici să nu aibă (suficient) răsunet, adesea în ciuda traducerilor, sau a ecoului în presă. Am vrea, de-aceea, să le (re)aducem în actualitate. Ele ar putea, sau ar trebui să devină standardele de valoare după care noi înșine să ne măsurăm puterile.

Ne adresăm unui public larg, educat și interesat de soarta culturii și a spațiului public. Îi propunem un for de discuție francă, dezinhibată, dar respectoasă și, pe cât se poate, senină. Vom încerca astfel să realizăm un act de memorie și totodată să ne afirmăm o identitate: cine suntem, ce voim și, mai ales, ce putem - noi, românii, în 2010, și mai departe – în democrația fără frontiere, dar brutală și, aparent, informă, care este prezentul nostru? Sau este acest prezent mai bogat decât pare?  

Programul va fi realizat în prestigioasa Aulă a Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) prin colaborarea dintre aceasta și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) de la Universitatea București.

Sorin Alexandrescu - Moderator
Profesor la Universitatea București

Parteneri:

        

Parteneri media:

            

                

Partener educational:II. Laboratorul internațional "Performance, Visuality and Intermediality"

În cadrul Proiectului pentru burse doctorale europene EDUCATI – Excelență Doctorală Umanistă în Cercetare: Aplicații și Teorii Interdisciplinare, seria 2008-2011, al Universității din București și Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, Școala Doctorală „Spațiu, Imagine Text, Teritoriu” (SD-SITT) organizează în datele de 28 februarie și 1-2 martie, orele 10.00-14.00 și 16.00-18.00, Laboratorul internațional cu titlul "Performance, Visuality and Intermediality”.

Moderatorul dezbaterilor este prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, directorul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), co-organizator al SD-SITT.

Invitații străini la lucrările laboratorului sunt profesorii Maaike Bleeker și Michael Kattenbelt, de la Universitatea din Utrecht, Olanda și Robin Nelson, de la Universitatea din Londra, Marea Britanie. În cadrul laboratorului, la care participă doctoranzii SD-SITT de la CESI, respectiv Raluca Bibiri, Eduard Dumitrache, Ana-Maria Negoiță și Bianca Predoi, temele de discuție abordate vor fi: „Theater as vision machine: on corporeality, visuality and spectatorship”, „Theatre as hypermedium: on concepts of mediality”, „Mapping Intermediality: concepts and perspectives”, „Texts in context: on the impact of intermediality, British Television drama and intermediality”. Doctoranzii au posibilitatea să vizioneze în premieră filme britanice de televiziune și să le analizeze în cadrul laboratorului, sub conducerea profesorilor invitați.

Proiectul EDUCAȚI este implementat de patru școli doctorale ale Universității din București, dintre care trei strict în filologie (de la Facultatea de Litere, de la  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – „Limbi și identități culturale” și „Studii literare și culturale”) și una în studii umaniste, arte, arhitectură și urbanism, din Consorțiul cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (respectiv „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, organizată de Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al UB și Departamentul de Studii Avansate al UAUIM).
Grupul-țintă ale acestui proiect este format din 77 de doctoranzi, de la ambele universități.

Proiectul EDUCAȚI este cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” – „Investește în oameni!” (www.fseromania.ro), pentru perioada 2008-2011.

afiș eveniment

Persoană de contact:
Adina Tudor
Responsabil PR
adinatudor25@gmail.com

 

Top

 Copyright CESI © 2005