2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 

Activităţi 2003

 

I. Colocvii naţionale/internaţionale şi mese rotunde cu participare/organizate de CESI

·         Iunie 2003 - sediul New Europe College, colocviul internaţional  cu tema "Imaginile unui istoric al religiilor : Mircea Eliade". Participare din partea CESI: prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, cercetător Andrei Oişteanu

II.  Conferinţe CESI

  • 9 decembrie 2003 - Sala de Consiliu,  Universitatea de Arhitectură, conferinţa conf. univ. dr. Ileana Marin, prodecan la Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanţa – "Prerafaeliţii şi imaginea modernă".
  • 22 decembrie 2003 - Sala de Consiliu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, conferinţa prof. univ. Al.-Fl. Platon, decanul Facultăţii de Istorie de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi – "Corpul politic în cultura medievală vest-europeană (sec. XI-XIV)”.

III. Lansări şi dezbateri de carte

  • 15 septembrie 2003 - Constanţa, lansarea volumului Videologia (Editura Polirom, seria CESI « Studii asupra imaginii », 2003), autor : Ion Manolescu. A prezentat : Sorin Alexandrescu, directorul seriei de carte
  • 15 septembrie 2003 - Tîrgul internaţional de carte "Ovidius", Constanţa, lansarea volumului colectiv 13 abordări ale imaginii, sub egida CESI şi a Universităţii din Constanţa (Ed. Ovidius University Press, Constanţa) ; a prezentat acad. Solomon Marcus, Ileana Marin (redactorul volumului),  Sorin Alexandrescu

IV. Ateliere, module didactice, cursuri :

  • Noiembrie 2003 - sediul CESI, atelier cu tema „Filosofia imaginii”, coordonat de Sorin Alexandrescu şi Jean-Jacques Wunenburger, Decanul Facultăţii de Filosofie de la Universitatea din Lyon, directorul Centrului de Studiu al Imaginarului “Gaston Bachelard”, Dijon

Top

 Copyright CESI © 2005