VASILE MORAR

Absolvent al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti ca şef de promoţie al anului 1972, rămîne la catedră, specializîndu-se în etică, estetică şi filozofie morală, ajungînd profesor universitar in 1995.

Doctor in filozofie in 1983, cu teza “Sensul normalităţii în teoria etică”, primeşte în acelaşi an premiul “Simion Bărnuţiu” al Academiei Romîne pentru lucrarea “Estetica”. Este bursier Fulbright la George Washington University din Washington D.C. in 1991, cu tema de cercetare “Moral Values of Democracy”.

Secretar ştiinţific (prodecan) al Facultăţii de Filozofie între 1994 şi 1996, elaborează şi publică o serie de cursuri universitare fundamentale: “Etica. Filozofia binelui şi ştiinţa moralei”, “Estetică şi filozofie”.

Autor al monografiei “Etica – Filosofia Binelui şi Ştiinţa Moralei”, apărută în 1996, participă în calitate de coautor la redactarea manualului de “Cultură civică. Democraţie, drepturile omului, toleranţă” pentru învăţămîntul secundar, alături de Mihaela Miroiu, Doina Ştefănescu şi Doina Nedelcu.