CESI este primul centru de cercetare post-universitară din România în domeniul ştiinţelor socio-umane acreditat cu titlul de EXCELENŢĂ de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), în anul 2001.

CESI face parte din Consorţiul dintre Universitatea din Bucureşti (UB) şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) – Bucureşti, începînd cu decembrie 2003. Din 2005, din consorţiu face parte şi Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, prin Centrul de Hermeneutică al Facultăţii de Filosofie.

Membrii CESI sunt cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi masteri de la: Facultăţile de Litere, Filozofie, Limbi şi Literaturi Străine, Istorie, Ştiinţe Politice, Jurnalism, Psihologie din UB; Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”; Universitatea de Arte; Universitatea Naţională de Muzică (toate din Bucureşti); Universitatea “Babeş-Boliay” din Cluj; Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi; Universitatea “Ovidius” din Constanţa: Universitatea din Braşov; diferite institute academice de cercetare. Statutul de membru este dat de proiectul de cercetare realizat individual sau în echipă, conform cu programul centrului.

 

CESI este construit interdisciplinar şi funcţionează la confluenţa unor cercetări asupra imaginii în domeniile:

teoria comunicării vizuale

semiotică

teoria literaturii şi a artei

istorie

arhitectură

filosofie

Sub-domeniile de cercetare ale imaginii la CESI sunt:

teoria imaginii

cultură vizuală

imagine şi identitate

modernitate, pre- şi post modernitate

relaţia dintre mental, vizual şi textual

politica imaginii în spaţiul public

imaginea de sine şi imaginea celuilalt

imagine, istorie şi imaginar

Imagine, putere şi societate

  

CESI desfăşoară următoarele activităţi:

cercetare ştiinţifică

şcoala doctorală

program de masterat

relaţii interuniversitare
(naţionale şi internaţionale)

Top

 Copyright CESI © 2005