Alţi membri CESI şi colaboratori, cu excepţia celor din Consiliul de conducere al CESI:

 1. Dorel Abraham, sociolog

 2. Ştefan Afloroaei, prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

 3. Şerban Anghelescu, cercetător, Muzeul Ţăranului Român

 4. Alexandru Beldiman, arh.

 5. Anca Brătuleanu, prof. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism, „Ion Mincu”, Bucureşti

 6. Mariana Celac, arh.

 7. Magda Cârneci, cercetător dr., ICR, Paris

 8. Virgil Ciomoş, prof. univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 9. Eugen Ciurtin, cercetător dr., redactor-şef al Revistei “ARHAEUS”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

 10. Mihai Coman, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 11. Grigore Constantinescu, prof. univ. dr, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti

 12. Romaniţa Constantinescu, lector univ. dr., Universitatea Bucureşti

 13. Mihaela Criticos, conf. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism, „Ion Mincu”, Bucureşti

 14. Eugen Denize, cercetător,

 15. Caius Dobrescu, conf. univ. dr., Universitatea din Braşov

 16. Ruxandra Dreptu, cercetător dr., Muzeul de artă al României, Bucureşti

 17. Nicu Gavriluţă, prof. univ. dr., Universitatea Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

 18. Mihai Gheorghiu, cercetător, Muzeul Ţăranului Român

 19. Constanţa Ghiţulescu, cercetător dr.

 20. Bogdan Ghiu, scriitor

 21. Adrian Guţă, lector univ. dr.,  Universitatea Naţională de Arte plastice, Bucureşti

 22. Iosif Kiraly, lector univ. drd., Universitatea de Arte, Bucureşti

 23. Raluca Ianegic, conf. univ. dr., Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti

 24. Augustin Ioan, conf. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

 25. Simona Ioan-Corlan, conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 26. Nicolae Lascu, prof. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism, „Ion Mincu”, Bucureşti

 27. Silvan Ionescu, prof. univ. dr.,  Universitatea Naţională de Arte plastice, Bucureşti

 28. Ecaterina Lung, conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 29. Ion Manolescu, lector univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 30. Nicolae Manolescu, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 31. Solomon Marcus, acad. docent, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 32. Ileana Marin, conf. univ. dr., Universitatea “Ovidius”, Constanţa

 33. Henry Mavrodin, prof. univ. dr., Bucureşti

 34. Ciprian Mihali, conf. univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

 35. Vintilă Mihăilescu, prof. univ. dr., SNSPA

 36. Mihai Moraru, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 37. Oana Murăruş, conf. univ. dr, Universitatea din Bucureşti

 38. Carmen Muşat, conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 39. Petra Murvai, cercetător, Muzeul de artă al României, Bucureşti

 40. Alexandru Ofrim, lector univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 41. Lucia Ofrim, lector univ. dr., Universitatea Bucureşti

 42. Andrei Oişteanu, cercetător, Universitatea din Bucureşti

 43. Liviu Papadima, conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 44. Doina Păuleanu, cercetător, Muzeul naţional de Artă, Constanţa

 45. Ioana Pârvulescu, conf. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 46. Marian Petcu, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 47. Costin Popescu, lector univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 48. Dan Popescu, lector univ. dr., Academia de Studii Economice, Bucureşti

 49. Marian Popescu, prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 50. Alexandu-Florin Platon, prof. univ. dr., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

 51. Daniela Rovenţa-Frumuşani, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 52. Constantin Sălăvăstru, prof. univ. dr., Universitatea Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

 53. Ileana Stănculescu, cercetător principal II, dr., Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu” al Academiei Române

 54. Ion Stendl, prof. univ. dr., Universitatea Naţională de Arte plastice, Bucureşti

 55. Simona Sora, drd.

 56. Carmen Tănăsoiu, cercetător dr., Muzeul de artă al României, Bucureşti

 57. Dolores Toma, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 58. Radu Toma, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 59. Roxana Trestioreanu, lector univ. dr.,  Universitatea Naţională de Arte plastice, Bucureşti

 60. Florin Ţurcanu, conf. univ. dr, Universitatea Bucureşti

 61. Cătălina Velculescu, cercetător principal I, dr.,  Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu” al Academiei Române

 62. Victor Velculescu, asist. drd., Universitatea Naţională de Arte plastice, Bucureşti

 63. Mariana Vida, cercetător dr., Muzeul de artă al României, Bucureşti

 64. Laurenţiu Vlad, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 65. Lazăr Vlăsceanu, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti

 66. Alexandra Vrânceanu, lector dr., Universitatea din Bucureşti

 67. Constantin Zaharia, conf. univ. dr., Universitatea din Bucureşti

 68. Ana-Maria Zahariade, prof. univ. dr., Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti

 69. Alexandru Zub, acad., prof. univ. dr., Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi

Top

 Copyright CESI © 2005