Misiune:

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al Universităţii din Bucureşti a fost înfiinţat pentru a dezvolta, a coordona şi a executa proiecte de cercetare, teze de doctorat şi cursuri de masterat în domeniul de competenţă ales – studiul interdisciplinar al imaginii -, acreditat de CNCSIS.

Acest studiu, în  viziunea CESI, se situează la confluenţa mai multor discipline din cîmpul ştiinţelor umaniste, precum: filosofie, estetică, semiotică, teoria literaturii, teoria şi istoria artelor, istorie, cultură vizuală. CESI se axează nu numai pe cercetarea imaginii vizuale şi a imaginii literare, ci şi a altor forme de expresie şi comunicare.

Pentru aceasta, cercetările CESI urmăresc să dezvolte în mediul academic românesc un domeniu de activitate mai puţin abordat pînă acum la noi, în cadru specializat şi de înaltă ţinută ştiinţifică.

 Obiective:

Planul de cercetare - anual şi pe termen lung -, în care se înscriu proiectele şi programele de cercetare naţionale şi internaţionale, individuale şi de grup ale membrilor centrului şi ale colaboratorilor acestora. Mai multe proiecte de cercetare au fost finalizate cu volume publicate (finanţare de către editură, sponsorizări, co-finanţări) sau prin granturi (Banca Mondială, CNCSIS, CEEX, Uniunea Europeană, Ministerul Educaţiei şi Cercetării).

Modulul didactic - vizează conceperea, organizarea şi coordonarea programelor de studii post-universitare:

 • Programul de masterat interdisciplinar de 2 ani “Teoria şi practica imaginii” - organizat din anul 2001, cu locuri de la buget şi locuri cu taxă (pentru învăţămînt de ZI şi învăţămînt la distanţă)

 • Şcoala Doctorală "Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu (SD-SITT) - funcţionează din octombrie 2005, în cadrul Consorţiului dintre UB, UAUIM şi Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, cu locuri de la buget şi locuri cu taxă (pentru învăţămînt de ZI şi ID)

 • Programul de doctorate aflate deja în desfăşurare, din anul 2002 pînă la infiinţarea Şcolii Doctorale SITT, în specializările CESI (de exemplu, la prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu) se desfăşoară tot în domeniul studiului interdisciplinar al imaginii.

 • Cursuri speciale şi materiale vizuale multimedia - concepute de membrii CESI pentru susţinerea modulului didactic şi pregătirea masterilor CESI.

Publicaţii:

 • Seria CESI de la Ed. Polirom, coordonată de directorul CESI, Sorin Alexandrescu (program început cu Videologia, de Ion Manolescu şi Filosofia imaginii, de J. J. Wunenburger);

 • Volume în colaborare cu alţi parteneri instituţionali (program început cu Universitatea “Ovidius” Constanţa, pentru 13 abordări ale imaginii , redactor Ileana Marin, Ed. Ovidius University Press, Constanţa, 2003);

 • volume publicate în colaborare cu alte edituri, prin sponsorizări sau finanţări integral străine (program început cu Il Giudizio Universale nella pittura murale esterna del nord della Moldavia, de Ileana Stănculescu, Ed. Aspasia, Bologna, 2001 şi Modele literare în naraţiunea vizuală, de Alexandra Vrânceanu, Ed. Cavaliotti, 2002)

 • Caietele CESI VIZUAL, volumele I-III, Ed. Tana, 2007-2008
   

Colaborările internaţionale - în cadrul unor programe finanţate de Uniunea Europeană şi a reţelelor de cercetare finanţate de institute şi sponsori privaţi:

 • proiectul PHOTHEREL- de analiză şi conservare digitală a fotografiei, aprobat şi finanţat de UE, cu parteneri instituţionali din Belgia şi Franţa, în valoare de 156.000 euro

 • proiect cu Politehnica din Bari pentru dezvoltarea unui program de masterat profesional internaţional în domeniul fotogrametriei (2003-2005)

 • participarea membrilor CESI la Congresele internaţionale de Fotogrametrie de la Bari, din 2003 şi 2004

 • dezvoltarea cursurilor on-line de fotogrametrie ale Politehnicii din Bari (2003-2004)

 • participarea membrilor CESI la colocvii şi mese rotunde împreună cu membri ai Facultaţii de Filosofie, Université "Jean Moulin", Lyon III, Franţa, ca şi schimburi de profesori pentru programele de masterat şi pentru colocviile doctoranzilor de la CESI, SD-SITT

 • participarea Scolii Doctorale SD-SITT, organizată de CESI, la Consorţiul European al Scolilor Doctorale în Studii Umanistice cu sediul la Siena, Italia, începînd cu 2007

 • participarea la programul de doctorate în co-tutelă internaţională împreună cu Université "Jean Moulin", Lyon III, Franţa şi Università Ca' Foscari, Veneţia, Italia (din 2005)

Manifestări ştiinţifice – seminarii, mese rotunde, conferinţe, colocvii, congrese – organizate de CESI, eventual în colaborare cu alţi parteneri instituţionali (Institutul Italian de Cultură „Vitto Grasso”, Institutul Spaniol de Cultură „Cervantes”, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Ambasada Portugaliei la Bucureşti, New Europe College etc.)

Top

 

 Copyright CESI © 2005