Cercetarea în programul de masterat interdisciplinar
„Societate, Multimedia, Spectacol” SMS

Printre rezultatele cercetării la CESI, oferite şi masteranzilor săi:

I. proiecte internaţionale:

 • proiectul PHOTHEREL, finanţat UE, 2005-2007

II. colocvii internaţionale, finanţate CESI:

 • colocviul internaţional cu tema „Filosofia imaginii”, coord. Sorin Alexandrescu, director CESI şi SD-SITT şi Jean-Jacques Wunenburger, Decanul Facultăţii de Filosofie de la Université „Jean Moulin” Lyon III, directorul Centrului de Studiu al Imaginarului “Gaston Bachelard”, Dijon - 2003
 • colocviul internaţional cu tema „Vizualitate şi spaţiu urban”, cu invitaţii: Jean-Jacques Wunenburger şi Bruno Pinchard, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Jean Moulin” Lyon III, Franţa, Mircea Dumitru, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, director PPA, în cadrul SD-SITT  – organizator: Sorin Alexandrescu, director CESI şi SD-SITT - 2006
 • colocviul internaţional „Les Regards”,cu invitaţii: Omar Calabrese (Università di Siena şi Istituto di Scienze Umanistiche, Firenze, Italia), Herman Parret (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia), Jean-Jacques Wunenburger şi Bruno Pinchard, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Jean Moulin” Lyon III, Franţa, Alexandra Vrânceanu, Carmen Muşat şi Laura Mesina, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – 2007 – organizator: Sorin Alexandrescu, director CESI şi SD-SITT – 2006

III. proiecte naţionale:

 • proiectul MODERN, finanţat CNCSIS, participarea masteranzilor, ca şi la colocviile anuale organizate începând cu 2009 în cadrul RIV, proiectul EDUCAŢI, SD-SITT, constă în raportul asupra progresului cercetării individuale

IV. conferinţe, prelegeri, tutoriale, cursuri:

 • conferinţe, prelegeri, tutoriale, cursuri cu Herman Parret (Katholieke Universiteit, Leuven, Belgia), Jean-Jacques Wunenburger şi Bruno Pinchard (Facultatea de Filosofie, Universitatea „Jean Moulin” Lyon III), ;prof. Philipp Harnoncourt(preşedinte al Cercului pentru Sud-Est şi Est Europa din Graz, Austria), Omar Calabrese (Università di Siena şi Istituto di Scienze Umanistiche, Firenze, Italia), membri CESI şi invitaţii lor.

Cercetarea CESI, pentru programele sale de masterat, este valorificată prin:

1. publicaţiile proprii:

 • Caietele „VIZUAL”, care au un colectiv ştiinţific internaţional, sunt cotate ISBN sau ISSN, în funcţie de conţinutul numărului (acta colocviilor, volume de autor). În primul număr au fost publicate lucrări ştiinţifice reieşite în urma unui colocviu CESI, iar în al doilea, rezultatele unui proiect de cercetare realizat la CESI de un doctorand şi finanţat prin grant CNCSIS. Se află în proces de finalizare (traducere în engleză şi franceză) un număr realizat din contribuţiile doctoranzilor SD-SITT. Numerele viitoare vor conţine lucrări ale masteranzilor CESI şi ale doctoranzilor SD-SITT prezentate în cadrul RIV 2009, fragmente din lucrări de disertaţie susţinute în programul de masterat.
 • seria „Studii asupra imaginii”, Ed. Polirom, în care vor apărea volumele Modernitatea românească şi europeană, 2 volume şi Ţara Haţegului, identitate şi imagine medievală, rezultatele a două proiecte de cercetare finanţate de CNCSIS - „MODERN” -, respectiv CEEX - pentru „HAŢEG” -, pentru care s-au încheiat contracte cu Ed. Polirom. În ambele au fost angajaţi masteri şi masteranzi CESI.
 • seria Readers CESI, începută sub forma suporturilor de curs pentru programul TPI şi SD-SITT realizate în centru (format print şi format electronic), ce va apărea ca serie educaţională a Caietelor „VIZUAL”, în continuare, şi pentru programul SMS.

2. forme culturale (expoziţii), instrumente de lucru (manuale şi ghiduri), site-uri ştiinţifice:

 • cercetările realizate de masterii CESI, în cadrul proiectului PHOTHEREL, au fost valorizate sub forma unor expoziţii de fotografie, în print şi digitalizată, a unor manuale de procesare de imagine şi de analiză de imagine fotografică, accesibile pe site-ul proiectului - www.photherel.net - în care CESI a fost partener cu 2 universităţi europene şi cu un muzeu de fotografie.
 • în cadrul proiectului HAŢEG, se realizează site ştiinţific şi expoziţie internaţională de fotografie.

3. lucrări ştiinţifice:

 • cadrele didactice şi specialiştii invitaţi în cadrul programelor de masterat ale CESI publică anual lucrări de specialitate, studii, articole care le atestă valoarea şi consolidează cercetarea în domeniul studiului interdisciplinar al imaginii, în România. Ele sunt relevante pentru comunitatea academică locală, ca şi pentru cea internaţională.

4. laborator multimedia MULTIVIZUAL şi bibliotecă de specialitate.

În prezent, se desfăşoară un program propriu de cercetare al masteratelor de la CESI, în conformitate cu HG nr. 404/2006 (privind organizarea studiilor universitare de masterat) care duce, printre altele, la:

 • integrarea unui număr semnificativ Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT (41% dintre masteranzii programului TPI, pentru perioada 2005-2009);
 • organizarea şcolilor de vară CESI, în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Contanţa, Facultatea de Litere (2004 şi 2005), continuate din 2009 cu „Rezidenţialele Interdisciplinare de Vară” (RIV), din cadrul Proiectului EDUCAŢI, pentru burse doctorale europene;
 • participarea la proiectele de cercetare ale CESI;
 • din 2008, în planul de învăţământ al seriei a fost inclus un colocviu anual al masteranzilor, care are ca obiectiv principal evaluarea fazei de lucru la proiectele cu care masteranzii sunt admişi la programele de masterat, ce urmează a fi definitivate sub forma disertaţiilor.

 

Top

 Copyright CESI © 2005