Facilități oferite masteranzilor

Biblioteci accesibile şi baze de date:

  • Programul de masterat SMS beneficiază de fondul de carte al UB, al UAUIM şi al Bibliotecii Centale Universitare, asigură masteranzilor săi recomandări pentru bibliotecile unor instituţii publice şi private de cercetare cu acces restricţionat şi dezvoltă în prezent o bibliotecă de strictă specialitate în domeniile sale principale de cercetare.
  • CESI a realizat o listă de 21 de baze de date internaţionale cu studii ştiinţifice din domeniile sale de activitate, la care asigură accesul parţial din Laboratorul său multimedia, MULTIVIZUAL, parţial prin acord instituţional UB-Biblioteca Centrală Universitară BCU; urmează să achiziţioneze în 2009 abonament la baza de date Jstor, pentru domeniul ştiinţelor umaniste, arte şi arhitectură.
  • CESI realizează suporturi de curs în format electronic pentru toate cursurile programului SMS, pe care le pune la dispoziţia masteranzilor în format electronic şi în print şi le introduce în bibliotecă.
Laborator şi bază materială:
  • Laboratorul multimedia MULTIVIZUAL al programelor de masterat TPI şi SMS al SD-SITT are un software care permite procesarea de imagine, astfel încât cursul şi atelierul de specialitate să fie cât mai eficiente.
  • Toate sălile de curs sunt dotate cu aparatură de proiecţie necesară desfăşurării cursurilor şi atelierelor, iar pentru proiectele de cercetare ale masteranzilor, CESI pune la dispoziţie mini-laboratoare mobile de lucru, asistate de un specialist IT.

Top

 Copyright CESI © 2005