Misiunea programului de masterat interdisciplinar
“Societate, Multimedia, Spectacol” SMS

Programul SMS este conceput interdisciplinar, la confluenţa mai multor domenii din cadrul ştiinţelor umaniste, cu un plan de învăţământ de 2 ani. Se încadrează în politica generală de dezvoltare didactică şi ştiinţifică a UB ca un program de tip integrat, realizat cu sprijinul mai multor instituţii de învăţământ superior, din România şi din UE. Se defineşte, de asemenea, ca un program de cercetare complementară în domeniul „studii culturale”, acreditat la UB ca program de licenţă, în specializarea „studii culturale” - cultură vizuală şi cu alte domenii corelate: arte, din care mai însemnate pentru acest program sunt „teatru” şi „cinematografie şi media”.

Masteratul este realizat în primul rând în cadrul unor consorţii şi în baza unor acorduri inter-universitare prestigioase. Acordul de parteneriat dintre CESI-UB şi Universitatea din Karlsruhe, Germania, reprezentată de Institutul de Film şi de Departamentul de Teoria Mediilor şi Istoria Artei este cel mai nou în lista participanţilor la program. El a fost realizat în mod particular pentru dezvoltarea unor programe de studii comune, care să răspundă atât cerinţelor actuale, intereselor strategice universitare, aşteptărilor studenţilor, cât şi intereselor de specializare a cadrelor didactice şi a specialiştilor invitaţi în proiect.

Dacă societatea este acum trăită ca spectacol, şi spectacolul real, sau ficţional, este altfel pus în scenă decât cel din modernitatea clasică. Noile medii le influenţează şi le modifică pe cele vechi care par acum mai puţin preocupate de reflecţia religioasă şi filozofică, ori de o formă elaborat estetică, cum fuseserăm obişnuiţi de la Shakespeare la Baudelaire şi Virginia Woolf, sau de la Giovanni Bellini la Caravaggio, ori în filmul de artă gen Fellini sau Bergman. Arta instalaţiei, arta video, diversele performances, kitsch-ul recuperat prin dispariţia distincţiei dintre high şi low culture, afişele şi reclama, designul, body-art,  cyberspaţiul etc., aduc de altfel în scenă sau presupun un alt tip de subiect decât artele modernismului (clasic). Nu căutarea „adevăratei” identităţi personale obsedează artistul contemporan, ci exhibarea sau inventarea unei identităţi plurale, care ţine mai curând de imaginaţie, defulare psihică, respingere a oricăror tradiţii, joc ori plăcerea de-a mistifica, decât de cunoaşterea de sine sau de căutarea perfecţiunii formale. Scena socială nu mai este ocupată nici de individul ascuns în colectivitate, nici de cel modern, izolat sau alienat, ci de individul dornic de vizibilitate, de succes, îmbătat de performanţă, mai mult decât sedus de competenţă. Televiziunea este astăzi modul major de existenţă socială: aici se înnoadă intrigile politice, investigaţiile juridice, artele, jocurile vedetelor, proiectele de viitor reale sau false, adică lansate spre a influenţa competiţia, totul în aşa măsură încât spaţiile altădată proprii acestor activităţi, precum Parlamentul, Tribunalul, sala de concert, muzeul, cartea, strada sau stadionul pălesc cu totul: influenţarea sau obţinerea aplauzelor din partea opiniei publice pare acum mai importantă decât dialogul social real. Ceea ce desigur nu înseamnă dispariţia informaţiei ca atare, ci încadrarea ei în reţele de influenţă de o imensă complexitate.

Pe de-altă parte, masteratul SMS, deşi pleacă de la nişte realităţi sociale evidente, nu-şi propune critica lor moralistă sau partizan politică, ci numai studierea lor obiectivă. Arta şi comunicarea socială ca spectacol „real” întregesc cercetarea spectacolelor despre lumi „fictive”, precum teatrul, filmul şi dansul, ca tot atâtea forme de vizualitate publică în care o nouă vizibilitate se combină, totuşi, cu viziunea artistului, iar privirea mai curând filozofică este completată de practica vieţii cotidiane şi de tehnicitatea artelor de astăzi.

Problematica generală a programului SMS se încadrează în ceea ce se numeşte Visual Studies, ca formă specifică a mai vechilor Cultural Studies, prin care arta, dar şi imaginile produse în alte scopuri decât cele estetice, sunt încadrate în forme de viaţă socială contemporane.

 

 

 

Top

 Copyright CESI © 2005