Organizarea programului de masterat interdisciplinar
„Societate, Multimedia, Spectacol” SMS

Programul SMS este interdisciplinar, alcatuit din 6 module, dedicate principalelor directii si specializari studiate: teoria vizualului, teatru si spectacol, (new) media (TV), film, spatiu-scenografie-miscare-dans, management si campanii culturale. Cursurile celor 6 module sunt repartizate pe 4 semestre.

Foarte important de subliniat este faptul ca masteratul SMS este realizat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea Bucuresti si Universitatea din Karlsruhe, cu invitarea unor reputati filozofi si teoreticieni ai mediilor germani,dar si a altor colaboratori olandezi si francezi, si cu reunirea celor mai importanti experti pe care-i cunoastem astazi în România în domeniile teatrului, filmului, mediilor, spatiului si dansului, ca si ai managementului cultural.  

De-a lungul celor 4 semestre ale programului, modulele amintite se desfasoara în asa fel încât sa asigure compatibilitate reciproca, dar si diversitate. Modulele se desfasoara timp de trei semestre, gratie succesiunii a 3-5 cursuri si seminarii diferite. 

Cursurile, atelierele si modulele de analiza aplicata functioneaza în sistem de credite transferabile (30 de credite din totalul de 120, obligatorii) catre programul de masterat interdisciplinar „Teoria si practica imaginii” TPI. Programul masteratului prevede trei semestre de cursuri si ateliere si un semestru pentru module aplicative si pentru pregatirea disertatiei.

În cadrul acordului dintre UB si UAUIM care a dus la Consortiul inter-universitar din care CESI face parte, diploma de absolvire a masteratului SMS este eliberata de fiecare dintre cele doua institutii pentru masteranzii respectivi înmatriculati pe locurile de la buget alocate, pentru specialitatea “Societate, Multimedia, Spectacol”. Pe suplimentul la diploma, CESI este mentionat ca organizator, cu adresa sediului administrativ.

Redactarea disertatiei (10 credite) se face sub îndrumarea unuia dintre profesorii de la CESI, cu posibilitatea unei co-tutele cu un specialist din domeniu, cu privire la oricare tema din domeniile masteratului si în conformitate sau nu cu proiectul de cercetare initial. Tema proiectului de cercetare în baza caruia masterandul este admis se poate schimba o singura data în cei doi ani de cercetare, respectiv la sfârsitul anului I.

Printre obiectivele generale ale programului SMS se numara si corelarea competentelor cognitive si profesionale pe care masterandul si le dezvolta în cei doi ani de studiu cu calificarile profesionale mentionate de Nomenclatorul calificarilor nationale si cu standardele specifice mentionate de ARACIS pentru programele supuse evaluarii si înaintate catre Comisia acesteia de Stiinte Umaniste.

Pe lânga faptul ca programul SMS, ca masterat interdisciplinar de cercetare complementara, la nivelul la care este realizat din anul 2001, vizeaza sa pregateasca profesori, asistenti de cercetare, cercetatori si experti, referenti de specialitate, redactori, functionari publici, lucratori în companii mari si mici, documentaristi, se adauga si calificarile profesionale specifice corelate domeniilor în cadrul carora se regasesc atât tematicile cursurilor, cât si temele proiectelor de cercetare ale masteranzilor (studii culturale, literatura, arhitectura, arte):  istorici si critici de literatura si arte (teatru, film, arte plastice, decorative si design).

Programul SMS este deschis pentru absolventii cu diploma de licenta ai unuia dintre domeniile specifice stiintelor umaniste, artelor si arhitecturii, stabilite de Nomenclatorul calificarilor din România.

 

Top

 Copyright CESI © 2005