Planul de învatamânt al
programului de masterat interdisciplinar
„Societate, Multimedia, Spectacol” SMS

Programul de masterat SMS reprezinta a treia etapa în cadrul modului didactic organizat de CESI în Consortiul UB-UAUIM, dedicat studiilor universitare post-licenta (nivelele II si III, învatamânt Bologna). Tema comuna (aria stiintifica) pentru programele de masterat SMS, TPI si Scoala Doctorala „Spatiu, Imagine, Text. Teritoriu” (SD-SITT) - organizata în cadrul aceluiasi Consortiu - v. www.cesi.ro, rubrica Doctorat -, este: studiul interdisciplinar al imaginii, însa specific programului SMS este studiul interdisciplinar al spectacolului, ceea ce îl diferentiaza net de programul TPI.

Introducerea unui al doilea program de masterat interdisciplinar, alaturi de cel care functioneaza deja din 2001, TPI, are ca scop diversificarea directiilor de învatamânt si de cercetare la CESI. Cele doua programe nu se concureaza, ci se sprijina reciproc, deoarece SMS prevede tocmai acoperirea acelor aspecte ale imaginii vizuale la care TPI, din lipsa obiectiva de timp, nu se poate opri. Relatia functioneaza si invers: TPI se refera la tipuri de imagini vizuale care nu se constituie în spectacol si au, de-aceea, un cu totul alt impact asupra publicului. În fond, numai împreuna TPI si SMS analizeaza, aproape complet, vastul domeniu al imaginii vizuale si al rolului ei pentru societatea noastra. 

 Programul SMS este conceput, în primul rând, interdisciplinar, în cadrul domeniului stiintelor umaniste („studii culturale” legate de tema spectacolului, deci de Visual Culture, în principal) si între acesta si alte domenii fundamentale, precum artele (specializari: „teatru si „cinematografie si media”). Aceasta trasatura a sa si confluenta celor trei domenii îl situeaza ca o propunere unica printre programele de masterat din învatamântul superior românesc.

Acesta program este construit pe doua dimensiuni: teoretica si practica (analiza). Prima este reflectata în planul de învatamânt de cursurile de teorie si filosofie a vizualului. A doua dimensiune are ca scop pregatireaîn analiza spectacolului si a imaginii multimediale corelate - în teatru, cinematografie si dans. Abordarea teoretica a spectacolului este prioritara, nu numai în modulul de „Teorie”, ci si în celelalte. Abordarea practica înseamna doar analiza unor spectacole anume si are loc mai mult în timpul discutiilor în jurul celor doi artisti rezidenti din teatru si, respectiv, cinema, ca si în unele aspecte ale modulului „Spatiu, scenografie, miscare, dans”. Exemple concrete de spectacol vor fi discutate si în alte cursuri si ateliere.

Programul SMS este diferit de alte programe de masterat atât prin structura sa curriculara, care îl aduce alaturi de programele strategice al universitatilor din UE (el fiind un astfel de program al UB), cât si prin faptul ca reprezinta o reala deschidere interdisciplinara între domeniul stiintelor umaniste, arte, si arhitectura. Parteneriatul UB-UAUIM asigura curriculei programului SMS un modul de cursuri dedicate scenografiei, spatiului si obiectului, si care trateaza imaginea din punctul de vedere al functiilor sale pentru patrimoniul construit si receptarea sa de catre individ si societate. Programul SMS difera de programul de studii al literaturii teatrale (dramaturgie), de specializarea „istoria artei”, pentru ca nu trateaza în mod istoric imaginea si nici aparitia si dezvoltarea stilurilor artistice, ca si de tehnica de realizare a imaginii, ca la învatamântul vocational de arta (profesional) ori la cel despre medii.

Programul SMS este puternic diferentiat de alte programe din domeniul studiilor culturale, dedicate cercetarilor concentrate în primul rând asupra unor tipuri de civilizatii (studii iudaice, studii americane etc.), de cel al artelor spectacolului (abordate întotdeauna profesional), de cel al arhitecturii propriu-zise (dedicate exclusiv problematicilor identitare si tehnice ale patrimoniului construit) sau de cel strict mediatic, dedicat mass-media în exclusivitate (abordate atât din perspectiva istoriei lor, a stilurilor, cât si din punct de vedere tehnic).

Daca actualul program de masterat, „Teoria si practica imaginii” (TPI), prezinta introduceri generale în domeniile teatrului si cinematografului, restul programului fiind dedicat imaginii bidimensionale, mai ales picturale si fotografice, fundamentate estetic si urmarite în diverse perioade istorice, noul masterat, „Societate, Multimedia, Spectacol” (SMS), se ocupa cu precadere tocmai de ceea ce dincolo era tratat la nivel introductiv, anume de imaginea tridimensionala a spectacolului în miscare si în spatiu, de rolul lui social în lumea de astazi si de modul în care acesta poate fi, practic, gestionat.

În plus, ca program de cercetare si activitate didactica, SMS este axat pe contemporaneitatea postmoderna si pe noua avangarda, în timp ce programul TPI se refera mai mult la modernitate (interbelica) si la originile ei. Speram astfel ca cele doua masterate sa se completeze reciproc si, în acelasi timp, sa raspunda unor cerinte diferite ale noilor generatii de masteranzi.

Dat fiind marele interes aratat pâna acum de tinerii absolventi diverselor programe si activitati ale CESI, suntem convinsi ca ei vor sesiza caracterul original si  extinderea cercetarii vizualului pe care îl ofera SMS în cadrul ansamblului de  activitati organizate de CESI.  

Programul SMS aduce la un loc, pe cât stim, pentru prima oara în tara noastra, discutii si analize ale celor mai importante forme de spectacol - teatru, cinema, media, spatiu si miscare, inclusiv coregrafie, ca si managementul cultural apropriat acestora -, drept tot atâtea module unitare tematic.

Deschidem astfel un dublu mare câmp de reflectie, analiza si dialog, anume cel al inter-artelor si cel al dezbaterii dintre filosofie si istoria artei, întelese în relatie strict cu  imaginea vizuala. Vedem în aceasta largire a orizontului conceptual, informativ si practic, unica în peisajul academic actual, principalul aspect inovator al programului SMS.  

Alte aspecte inovatoare ale programului SMS sunt:

  • crearea unor relatii transversale între modulele de învatamânt, în baza unor teme comune, de exemplu, între teatru, film si modulul de spatiu si miscare, ori a statutului informatiei mediatice, între modulul de media si teoria generala a vizualului, film ori arte video;
  • combinarea activitatii didactice cu cea de cercetare la nivelul masteranzilor si al docentilor prin organizarea unor ateliere de comentare a operei lui Sloterdijk, Bolz, Maniutiu si Porumboiu, soldate cu publicatii destinate marelui public, ceea ce creaza un prim debuseu larg cultural masteratului;
  • combinarea învatamântului teoretic cu un modul special de management culturaldestinat punerii în practica a cunostiintelor teoretice si absorbtiei absolventilor în domeniile specifice ale pietei muncii, programul SMS fiind astfel si un facilitator de posturi de munca pentru acestia (al doilea debuseu practic). Pentru lumea spectacolului este, credem, pentru prima oara ca teoria relatiei spectacol-media-societate si managementul acesteia sunt integrate.

 

 

Top

 Copyright CESI © 2005