Relevanta programului de masterat interdisciplinar
“Societate, Multimedia, Spectacol” SMS,
pentru piata muncii

Programul SMS, integrat în domeniul “Studii culturale” si în domeniul “Arte”, include subdomeniul “Teatru”, ca si subdomeniul “Cinematografie si media”, iar amândoua îl subîntind pe cel intitulat “Spatiul, scenografie, miscare, dans”, ca infra-structura comuna. Modulul “Teorie” al masteratului SMS strânge reflectia asupra tuturor acestora, iar cel de “Mangement” îndruma realizarea lor practica. Subliniem în mod deosebit faptul ca SMS se ocupa de spectacol, nu de dramaturgie, adica de literatura teatrala sau de istoria ei, si nu include nici ateliere profesionale de tip “arta actorului”, a regizorului sau a operatorului de televiziune, pentru simplul motiv ca acestea se predau la alte masterate, profesionale, la diverse facultati si universitati. Programul SMS se ocupa asadar de o reflectie teoretica asupra formelor spectaculare, a imaginii scenice, filmice si coregrafice care stau la baza acestora, ca si a impactului asupra societatii realizat de aceste medii. Vizualul este studiat interdisciplinar, dar în cu totul alte planuri decât este el abordat la masteratul TPI.

Pe lânga faptul ca programul SMS, ca masterat interdisciplinar de cercetare complementara, la nivelul la care este propus, vizeaza sa pregateasca profesori, asistenti de cercetare, cercetatori si experti, referenti de specialitate, redactori, functionari publici, lucratori în companii mari si mici, documentaristi, se adauga si calificarile profesionale specifice corelate domeniilor în cadrul carora se regasesc atât tematicile cursurilor, cât si temele proiectelor de cercetare ale masteranzilor (studii culturale, teatru, cinematografie si media):  istorici si critici de arta (teatru, film, televiziune).

Programul SMS este deschis pentru absolventii cu diploma de licenta ai unuia dintre domeniile specifice stiintelor umaniste, artelor si arhitecturii, stabilite de Nomenclatorul calificarilor din România.

Grupul-tinta al masteratului SMS este si el altul decât cel al programului TPI, si anume: istorici si critici de teatru, film, coregrafie etc., scenografi si arhitecti de decor, asistenti de cercetare sau de regie, referenti si documentaristi din aceste domenii, tineri activi deja sau care vor sa se angajeze în mangement de spectacol, publicul tânar al diverselor forme de spectacol etc. Programul SMS se adreseaza tuturor absolventilor de facultati si universitati umaniste sau de Arte, interesati de o vedere de ansamblu a lumii spectacolului, indiferent daca au absolvit o Facultate dedicata unei anumite branse a acesteia sau sunt dornici sa gestioneze spectacolul în lumea noastra.

Absolventii programului SMS care doresc sa-si continue studiile si cercetarile în cadrul CESI pot opta pentru Scoala Doctorala „Spatiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD-SITT), ce se axeaza în principal pe abordarea interdisciplinara a imaginii în modernitate si în perioada contemporana.

 

Top

 Copyright CESI © 2005