Cercetarea

Printre rezultatele cercetarii la CESI, comune cu ale programului de masterat interdisciplinar „Teoria si practica imaginii” TPI, se numara:

Cercetarea CESI, pentru programul TPI, este valorificata prin:

1. publicatiile proprii:

  • Caietele „VIZUAL”, care au un colectiv stiintific international, sunt cotate ISBN sau ISSN, în functie de continutul numarului (acta colocviilor, volume de autor). În primul numar au fost publicate lucrari stiintifice reiesite în urma unui colocviu CESI, iar în al doilea, rezultatele unui proiect de cercetare realizat la CESI de un doctorand si finantat prin grant CNCSIS. Se afla în proces de finalizare (traducere în engleza si franceza) un numar realizat din contributiile doctoranzilor SD-SITT. Numerele viitoare vor contine lucrari ale masteranzilor TPI si ale doctoranzilor SD-SITT prezentate în cadrul RIV 2009, fragmente din lucrari de disertatie sustinute în programul TPI.
  • seria „Studii asupra imaginii”, Ed. Polirom, în care vor aparea volumele Modernitatea româneasca si europeana si Tara Hategului, identitate si imagine medievala, rezultatele a doua proiecte de cercetare finantate de CNCSIS - „MODERN” -, respectiv CEEX - pentru „HATEG” -, pentru care s-au încheiat contracte cu Ed. Polirom. În ambele au fost angajati masteri si masteranzi CESI.
  • seria Readers CESI, începuta sub forma suporturilor de curs pentru programul TPI si SD-SITT realizate în centru (format print si format electronic), ce va aparea ca serie educationala a Caietelor „VIZUAL”.

2. forme culturale (expozitii), instrumente de lucru (manuale si ghiduri), site-uri stiintifice

  • cercetarile realizate de masterii CESI, în cadrul proiectului PHOTHEREL, au fost valorizate sub forma unor expozitii de fotografie, în print si digitalizata, a unor manuale de procesare de imagine si de analiza de imagine fotografica, accesibile pe site-ul proiectului - www.photherel.net - în care CESI a fost partener cu 2 universitati europene si cu un muzeu de fotografie.
  • în cadrul proiectului HATEG, se realizeaza site stiintific si expozitie internationala de fotografie.

3. lucrari stiintifice:

  • cadrele didactice si specialistii invitati în cadrul programului TPI publica anual lucrari de specialitate, studii, articole care le atesta valoarea si consolideaza cercetarea în domeniul studiului interdisciplinar al imaginii, în România. Ele sunt relevante pentru comunitatea academica locala, ca si pentru cea internationala.

4. laborator multimedia MULTIVIZUAL si biblioteca de specialitate

În prezent, s-a dezvoltat un program propriu de cercetare al masteratului TPI, în cadrul CESI, în conformitate cu HG nr. 404/2006 (privind organizarea studiilor universitare de masterat) care a dus, printre altele, la:

  • integrarea unui numar semnificativ de masteranzii în Scoala Doctorala „Spatiu, Imagine, Text, Teritoriu” SD-SITT (41% pentru perioada 2005-2009);
  • organizarea scolilor de vara CESI, în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Contanta, Facultatea de Litere (2004 si 2005), continuate din 2009 cu „Rezidentialele Interdisciplinare de Vara” (RIV), din cadrul Proiectului EDUCATI, pentru burse doctorale europene;
  • participarea la proiectele de cercetare ale CESI;
  • din 2008, în planul de învatamânt al seriei a fost inclus un colocviu anual al masteranzilor, care are ca obiectiv principal evaluarea fazei de lucru la proiectele cu care masteranzii au fost admisi la programul TPI, ce urmeaza a fi definitivate sub forma disertatiilor.

 

 

 

Top

 Copyright CESI © 2005