Organizarea programului de masterat interdisciplinar
„Teoria si practica imaginii” TPI:

CESI organizeaza programul TPI de cerectare complementara, de 2 ani (4 semestre), începând cu 2001, cu aprobarea UB si MedC, în cadrul domeniului stiintelor umaniste („studii culturale”, în principal; secundar, domeniul „limba si literatura”), în relatie cu alte domenii fundamentale, precum arhitectura si arte.

Din 2003, în cadrul Consortiului dintre UB si Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), Bucuresti (la care se adauga, din 2005, si Universitatea „Al. I. Cuza”, din Iasi), programul TPI a primit locuri finantate de la buget si de la institutia partenera. În consecinta, planul de învatamânt s-a dezvoltat astfel prin introducerea unui modul dedicat rolului imaginii în arhitectura si rolului patrimoniului construit.

Programul TPI este primul program de studii al UB organizat inter-universitati, ceea ce îi confera un statut special si, datorita modului sau de organizare, coeficientul maxim de rentabilitate la UB (criterii: performante financiare, promovabilitate, forme de învatamânt, resurse si dotare, contracte, cadre didactice, activitate de cercetare, acorduri internationale).

În cadrul acordului dintre UB si UAUIM care a dus la Consortiul inter-universitar din care CESI face parte, diploma de absolvire a masteratului TPI este eliberata de fiecare dintre cele doua institutii pentru masteranzii respectivi înmatriculati pe locurile de la buget alocate, pentru specialitatea “Teoria si practica imaginii”. Pe suplimentul la diploma, CESI este mentionat ca organizator, cu adresa sediului administrativ.

Programul masteratului TPI prevede trei semestre de cursuri si ateliere si un semestru pentru module aplicative si pentru pregatirea disertatiei. Cursurile, atelierele si modulele aplicative ale programului TPI functioneaza în sistem de credite transferabile - 32 de credite din totalul de 120 obligatorii sunt transferabile catre programul de masterat interdisciplinar „Spectacol, Multimedia, Societate” (SMS), organizat de CESI în parteneriat international cu Universitatea din Karlsruhe, Germania.

În planul de învatamânt au fost incluse, în perioada 2003-2008, module de specialitate si un program de prelegeri, conferinte, seminarii si tutoriale cu profesori invitati de la universitati din Belgia, Olanda si Franta. În acest fel, programul TPI raspunde cerintelor UB de internationalizare a programelor sale de masterat, de stabilire de relatii institutionale inter-universitare prin parteneriate strategice.

Redactarea disertatiei (10 credite) se face sub îndrumarea unuia dintre profesorii de la CESI, cu posibilitatea unei co-tutele cu un specialist din domeniu, cu privire la oricare tema din domeniile de mai sus si în conformitate sau nu cu proiectul de cercetare initial. Tema proiectului de cercetare în baza caruia masterandul este admis se poate schimba o singura data în cei doi ani de cercetare, respectiv la sfârsitul anului I.

Printre obiectivele generale ale programului TPI se numara si corelarea competentelor cognitive si profesionale pe care masterandul si le dezvolta în cei doi ani de studiu cu calificarile profesionale mentionate de Nomenclatorul calificarilor nationale si cu standardele specifice mentionate de ARACIS pentru programele supuse evaluarii si înaintate catre Comisia acesteia de Stiinte Umaniste.

Pe lânga faptul ca programul TPI, ca masterat interdisciplinar de cercetare complementara, la nivelul la care este realizat din anul 2001, vizeaza sa pregateasca profesori, asistenti de cercetare, cercetatori si experti, referenti de specialitate, redactori, functionari publici, lucratori în companii mari si mici, documentaristi, se adauga si calificarile profesionale specifice corelate domeniilor în cadrul carora se regasesc atât tematicile cursurilor, cât si temele proiectelor de cercetare ale masteranzilor (studii culturale, literatura, arhitectura, arte):  istorici si critici de literatura si arte (teatru, film, arte plastice, decorative si design).

Programul TPI este deschis pentru absolventii cu diploma de licenta ai unuia dintre domeniile specifice stiintelor umaniste, artelor si arhitecturii, stabilite de Nomenclatorul calificarilor din România.

 

Top

 Copyright CESI © 2005