Prezentarea planului de învatamânt al
programului de masterat interdisciplinar
„Teoria si practica imaginii” TPI

Programul TPI reprezinta prima etapa în cadrul modului didactic organizat de CESI în cadrul Consortiului UB-UAUIM, dedicat studiilor universitare post-licenta (nivelele II si III). Tema comuna (aria stiintifica) pentru programele de masterat ale CESI si Scoala Doctorala „Spatiu, Imagine, Text. Teritoriu” (SD-SITT) - organizata în cadrul aceluiasi Consortiu - v. www.cesi.ro, rubrica Doctorat -, este: studiul interdisciplinar al imaginii în cultura româneasca si europeana, iar domeniul de licenta principal: studii culturale.

Programul didactic este construit pe doua dimensiuni: teoretica si practica (analiza). Prima este reflectata în planul de învatamânt de cursurile de istorie, teorie si filosofie a imaginii. A doua dimensiune are ca scop pregatireaîn analiza de text (literar) si de imagine vizuala - în artele plastice, în fotografia de arta, în teatru si film; în analiza fenomenului imaginii din spatiul public: arhitectura, politica, iconuri culturale, imaginar social, publicitate; în procesare de imagine pe calculator  etc.

Programa este construita în functie de cele cinci mari teme de cercetare ale CESI, care constituie totodata specializarile didactice:

  • istoria, teoria si filosofia imaginii;
  • imagine literara / imagine vizuala;
  • imagologie si imaginar social: Sinele si Celalalt;
  • politicile imaginii;
  • arhitectura si spatiu public

Unele concepte si motive revin în mai multe cursuri, asigurând coerenta programului: text/imagine, spatiu, realitate/fictiune, perceptia Celuilalt, imagine în spatiul public etc.

Programul de masterat este bazat pe succesiunea unor cursuri diferit concepute pentru cele cinci linii tematice ale cercetarii imaginii. Oricare dintre acestea din urma poate fi folosita în semestrul al IV-lea fie ca domeniu de cercetare pentru disertatie fie pentru diverse lucrari specializate.

Începând cu seria 2008-2010, în cadrul majoritatii cursurilor se pune accent pe tema modernitatii europene si românesti, inclusiv pe studiul originilor ei istorice.

Semestrul I al curriculei universitare este dedicat unei introduceri în modernitatea europeana, atât în perspectiva diacronica, cât si sincronica, din punctul de vedere al rolurilor si al functiilor imaginii în formarea si schimbarea ei. Profesorii si specialistii care au conceput împreuna planul de învatamânt, într-o formula novatoare, au urmarit cu preponderenta aspectele culturale ale manifestarilor imaginii, în relatie cu perceptia sociala si cu influenta majora pe care imaginea o are asupra vietii colective. Mentalitati, pattern-uri ale gândirii sociale, imagini simbolice, discursuri vizuale, specializari ale acestuia în domenii diverse, forme de manifestare specifice modernitatii în general sau în mod particular sunt studiate sistematic, în cadrul fiecarui curs, în baza unei competente atestate de activitatea de cercetare, în primul rând, a profesorilor, nume consacrate pentru respectivul domeniu. Se pleaca de la imaginea puterii în antichitatea greaca si romana si de la valoarea ei în economia receptarii sociale catre structurile imaginarului si spiritualitatii bizantine, pentru a se identifica formele si modul de functionare al “canonului” oriental, analizat prin prisma imaginii si a imagologiei; se realizeaza apoi o analiza a începuturilor europene ale modernitatii (secolele XVII-XVIII, pentru occident, XVIII-XIX pentru est), din aceleasi puncte de vedere.

Semestrele II-IV se concentreaza asupra unor domenii si forme de manifestare a imaginii, în arte în care imaginea vizuala detine rolul principal – pictura, cinematografie, teatru, publicitate. Cursurile conteaza ca prezentari mai generale asupra domeniilor, pentru ca discursul vizeaza mai ales relatia dintre imagine si societatea moderna, asupra modului în care prima reflecta sau genereaza modificaria ale celei din urma. Un imaginar al modernitatii este urmarit atât în cursul specializat, cât si în cadrul diverselor arte ale textului (literatura narativa, dar si dramaturgie) si, în mod special, în arhitectura, asadar într-un domeniu definitoriu al societatii. Cursurile se concentreaza cel mai mult asupra continutului imaginii moderne si a modernitatii, asadar pe o abordare a temei redate vizual sau abstract, dar mereu sub forma unui discurs cultural sau artistic ce “vorbeste” despre o anumita vârsta a Europei, modernitatea pe care o construieste si o traieste si prin intermediul imaginii. O arheologie a identitatii europene moderne si o analiza culturala transversala a sa asigura demersului intelectual de grup complexitate si caracterul unei cercetari academice inovatoare.

Printre profesorii care sustin cursuri in planul de invatamant, se numara:
- din cadrul consortiului interuniversitar: prof. dr. Sorin Alexandrescu, prof. dr. Mihai Moraru, prof. dr. Liviu Papadima, prof. dr. Andra Vasilescu, conf. dr. Vlad Alexandrescu, conf. dr. Dana Jalobeanu, conf. dr. Costin Popescu, prof. dr. arh. Hanna Derer, conf. dr. arh. Mihaela Criticos;
- din cadrul altor universitati din Bucuresti: prof. dr. Vintila Mihailescu (SNSPA), lector drd. Alexandru Carlan (SNSPA), prof. dr. Ruxandra Demetrescu, prof. dr. Cristian Velescu, conf. dr. Adrian Guta (Universitatea Nationala de Arte), lector dr. Andrei Gorzo (UNATC);
- universitati din strainatate: conf. dr. Ileana Marin (SUA);
- specialisti invitati: criticii de arta, dr. Magda Carneci si Erwin Kessler.

 

 

Top

 Copyright CESI © 2005