Filmul și arhivele: teorie, istorie, montaj

Invitat: regizorul Radu Jude

9 ianuarie, orele 15.00-18.00

Sala de Consiliu, parter, Facultatea de Litere, Universitatea din București

În anii ’90 și 2000, arhivele au fost considerate în spațiul românesc atât modalități de a prezerva și de a accesa istoria recentă, cât și un subiect pentru polemici generate de statutul public al acestora și accesul la materiale care documentau episoade traumatice ale istoriei recente. Dimensiunea românească a Holocaustului, crimele regimului comunist, crimele împotriva minorităților etnice și discriminările pe motive religioase și de gen au fost teme invocate în discursul public despre arhive. Din punct de vedere istoric, acestea au fost entități supuse unor efecte ale puterii politice, generate de ideologii dominante din spațiul social, expuse unor sisteme de control asupra reprezentărilor trecutului recent. În acest context, o abordare critică a materialelor de arhivă care documentează episoade traumatice ale istoriei recente poate fi regăsită în cadrul mediilor de expresie artistică de origine fotografică, precum cinemaul found footage și filmele care folosesc arhivele fie prin utilizarea intensivă a montajului, fie ca punct de pornire pentru construcția unor narațiuni destinate să ofere o perspectivă critică asupra istoriei.

Filmul și arhivele: teorie, istorie, montaj își propune discutarea rolului arhivelor în filmele care abordează critic perioade traumatice ale istoriei recente autohtone. Sub forma unor seminarii interactive, vor fi analizate modurile în care cineaștii români s-au raportat la complexitatea materialelor de arhivă atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales din punct de vedere practic. Arhivele pot fi considerate adevărate formațiuni discursive, traversate de forțe politice, sociale și tehnologice, pentru care reprezentarea istoriei recente devine o sarcină dificilă, ce nu poate fi realizată fără o interogare a posibilităților de expresie specifice fiecărui mediu de arhivare și fără o discuție mai amplă despre posibilitatea mediului cinematografic de a transforma materialele de arhivă prin narațiuni provocatoare din punct de vedere formal.

Seminarul inaugural, susținut de Cezar GHEORGHE, lector Studii de Film (CESI) și coordonator al proiectului, în data de 14 decembrie, orele 16.00-18.00, a avut în prim-plan reevaluarea rolului pe care arhivele îl joacă în cinemaul found footage românesc de după 1990, și statutul special al documentelor audiovizuale precum fotografii, filme, clipuri video, înregistări de sunet, adesea instrumentalizate ideologic, cu o puternică încărcătură politică.

CEZAR GHEORGHE – Seminar 14 decembrie 2022

Filmul și arhivele: teorie, istorie, montaj a avut a doua întâlnire pe 9 ianuarie. La acest seminar, moderat de Cezar Gheorghe, a participat regizorul Radu JUDE, a cărui filmografie a devenit esențială pentru modul provocator și inovator din punct de vedere formal în care utilizează materialele de arhivă.

RADU JUDE și CEZAR GHEORGHE – Seminar 9 ianuarie 2023 (Partea I)
RADU JUDE și CEZAR GHEORGHE – Seminar 9 ianuarie 2023 (Partea a II-a – Q&A)

Cea de-a treia întâlnire, care va avea loc pe 26 ianuarie, orele 15.00-18.00, o va avea în prim-plan pe Dana BUNESCU, monteuză, sound designer, regizor, care a contribuit la peste 40 de filme de ficțiune și documentare din cinematografia românească recentă.

Seminariile Filmul și arhivele: teorie, istorie, montaj sunt deschise publicului larg, fiind desfășurate în cadrul proiectului Val.UE.s – Valorising Lives and Understanding European (hi)Stories, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul CERV – European Remembrance 2021, ID proiect: 101051106, desfășurat la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (Facultatea de Litere, Universitatea din București), coordonat de Universitatea Sapienza din Roma (Consorzio Sapienza Innovazione), și având ca parteneri instituționali din alte state membre UE – Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Istituto Luigi Sturzo, Municipality Cinisello Balsamo.

Proiectul Val.UE.s – Valorising Lives and Understanding European (hi)Stories are ca scop cultivarea unei reflecții comune asupra rolului pe care legislațiile din istoria recentă referitoare la rasă, etnie, gen, religie (i.e. legi antisemite, represiune politică, persecutarea persoanelor LGBT+) afectează viețile cetățenilor europeni. Proiectul investighează efectele discriminărilor etnice, religioase și de gen sub regimuri politice autoritare, totalitare și democratice, cu un focus asupra efectelor biografice ale acestor evenimente istorice. În perioada interbelică, dar și cea postbelică, aprobarea unor reforme naționale destinate să discrimineze întregi categorii ale populației, să le priveze de egalitatea în fața legii, a afectat viața emoțională și personală a acelor categorii de oameni și a distrus legături personale (deportări abuzive ale populației, familii divizate etc.). Reamintirea istoriilor personale va fi folosită ca un mijloc de a spori conștientizarea în rândul generațiilor tinere a efectelor negative pe care discriminările de sorginte etnică, religioasă și de gen le pot avea asupra vieții indivizilor.

See English below

Film and archives: Theory, history, montage

Seminar Lecturer: Cezar Gheorghe, December 14th ,2022, Center of Excellence in Image Studies (CESI), Faculty of Letters, University of Bucharest.

In the early nineties and early 2000s, archives were considered in Romania both a way to preserve and access recent history, as well as a subject for fiery debates regarding their public status and access to materials documenting traumatic events in recent Romanian history. The Holocaust in Romania, the crimes of the totalitarian communist regime, crimes against ethnic minorities such as Jewish, Roma people, and other ethnic minorities, as well as political repression, religious and gender discrimination policies were addressed in the discussion regarding archives. Historically, archives were institutions subjected to the effects of political power, entities generated by dominant ideologies in totalitarian regimes under the systems that controlled representations of recent history. A critical approach to archival footage and materials which document traumatic events in recent Romanian history can be found in recent found footage cinema in films that either use archives through montage practices or as a starting point for telling stories that offer a critical view of history.

Film and archives: Theory, history, montage will discuss the role of archives in films that offer a critical assessment of traumatic events in recent history. By using the format of an interactive seminar, we will analyze the way in which Romanian film-makers have tackled the complexity of archives both theoretically and practically. Archives are also discursive formations, traversed by political, social and technological forces, for which the representation of history becomes a difficult task, that cannot be achieved without interrogating the medium specific possibilities of each medium of storage and expression and without a discussion about the possibility of the medium of cinema to transform archival footage through formal experimentation.

The opening seminar will be held by Cezar Gheorghe, Lecturer of Film Studies, Center of Excellence in Image Studies (CESI), Faculty of Letters, University of Bucharest. He will analyze the role played by archives in Romanian found footage cinema after 1990, highlighting the special status of indexic audiovisual documents such as photographs, films, videos, audio recordings, materials which were often politically charged.

Film and archives: Theory, history, montage continues on the 9th of January with a second meeting with Romanian director, Radu Jude, whose films are essential for the formally provocative way of using archival footage and materials to discuss traumatic events in recent history.

The third meeting will take place on the 26th of January, featuring film editor, sound designer and film director Dana Bunescu, discussing her contribution to found footage films and her extended work in over 40 film projects.

Film and archives: Theory, history, montage is open to the public and are organized as a part of the ValEUs – Valorising Lives and Understanding European (hi)Stories Project, financed by the European Union, through CERV – European Remembrance 2021, Project ID: 101051106, at the University of Bucharest- CESI.

The project will investigate the effects that ethnic, religious and gender discriminations implemented by authoritarian and totalitarian regimes in Europe and in European-ruled Overseas Territories had on family ties (e.g. interfaith marriages and children born from those unions, transfer of populations, divided families) as well as on personal relationships (severance of friendships and working relations). The recollection of personal stories will be used as a tool to rise among young generations the awareness of the damaging effects that ethnic, religious, and gender-based discrimination can cause at any time to the life of individuals, as well as the importance that the convictions and prejudices on which such discriminations were based will not surge back. A reflection on the most painful pages of European history is today most necessary to reaffirm social cohesion and solidarity, as well as the choice in favour of the values ​of freedom, inclusion, equality and participation on which the European Union was founded. In order to achieve the project’s goal the following activities will be carried out: seminars and workshops targeting high school and university students, with a special focus on future teachers; collection of testimonies; a travelling video and photo-documentary exhibition; an international conference. The project involves a transnational partnership consisting of universities and research institutes as well as private and public bodies from 4 EU Member States (Hungary, Italy, Lithuania, and Romania).

PARTNERS:

SAPIENZA INNOVAZIONE CONSORZIO – COORDINATOR

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS – Vytauto Didžiojo universitetas

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

ISTITUTO LUIGI STURZO – ILS