Despre: Ruxandra Demetrescu este profesor doctor și conducător de doctorat la Universitatea Națională de Arte din București. Discipline predate la master (Departamentul de Istoria și Teoria Artei): Vizualitate și cunoaștere, Dezvoltarea proiectului masteral, Evoluția și metodele istoriei și teoriei artei. Discipline predate la școala doctorală: Analiză şi interpretare în artele vizuale: abordări metodice, Statutul muzeului în contemporaneitate. Obţine în 1999 titlul de Doctor în istoria artei la Universitatea Națională de Arte din București. Între 1999 și 2003 a fost director al Institutului Cultural Român din Berlin, iar în perioada 2006-2012 a ocupat funcția de Rector al Universității Naționale de Arte din București. Interese de cercetare: istoria artei româneşti moderne şi teoria artei.

Publicații: Artă şi cunoaştere. Teoria purei vizualităţi în contextul artistic al modernităţii, Editura Fundației Pro, 2005; La ruinurile unui muzeu. Moștenirea Kalinderu. Catalog de sculpturi, UNArte, 2009; „Stilul național în istoriografia românească interbelică. Nașterea vocabularului critic” (The concept of National Style), în: Istoria României prin concepte, ed. Victor Neumann and Armin Heinen, Polirom, 2010; „Modernity, Tradition and the Avant-garde: Reference Points in Romanian Art Literature, 1908-1946”, în: Discontinuities. Fragments of the Romanian Modernity in the First Half of the 20th Century, Simetria, 2010.

Traduceri: Istoria artei ca istorie a stilurilor, de Alois Riegl (antologie, traducere, studiu introductiv), Editura Meridiane, 1998; Vezi? Despre privire în pictura impresionistă, de Victor Ieronim Stoichiță, Editura Humanitas, 2007; Experiența vizionară în pictura spaniolă a secolului de aur, de Victor Ieronim Stoichiță, Editura Humanitas, 2011 (împreună cu Anca Oroveanu).

Curriculum Vitae

Cursuri CESI: De la știința artei (Kunstwissenschaft) la știința despre imagini