Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – CESI
Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale

CALENDAR DE ADMITERE 

Sesiunea IULIE
Înscrieri online: 11 – 15 iulie 2023.
În data de 15 iulie înscrierile se primesc până la ora 15.00.
Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro.
Colocviul de admitere online: 18 – 19 iulie 2023
Afișarea rezultatelor provizorii: 22 iulie 2023
Confirmarea locului: 23 – 26 iulie 2023, orele 10:00 – 15:00
Afișarea rezultatelor finale: 27 iulie 2023.

Sesiunea SEPTEMBRIE: 1 – 23 septembrie 2023

Concurs de admitere: formular de aplicație (depus odată cu dosarul de înscriere) și interviu pe baza acestuia

Cifra de școlarizare propusă (sub rezerva aprobării de către Ministerul Educației):
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”
Finanțate de la buget: 21 locuri / Cu taxă: 25 locuri.
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”
Finanțate de la buget: 21 locuri / Cu taxă: 25 locuri.

Taxă de şcolarizare: 4500 lei pe an universitar.

Pliant de prezentare

Formular de aplicație

Documente necesare pentru înscriere

Confirmarea locului

Tutorate online pentru pregătirea formularului de aplicație: conf. univ. dr. Laura Mesina, laura.mesina@litere.unibuc.ro
Consiliere pentru întocmirea dosarului (secretariat): Simona Chiaburu, office@cesi.unibuc.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

fb.com/CESI.studiul.imaginii

Grup de Facebook PENTRU CANDIDAȚI
Admitere Masterate CESI 2023

TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII TPI

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Imagine, istorie și moștenire culturală | Forme de imaginar cultural | Arta în secolul XX | Artă contemporană | Artă contemporană – text și imagine | Teorii recente ale picturii | Imaginea fotografică | Imaginea arhitecturală în modernitatea europeană | Iconuri europene: de la obiect de artă la imagine publică | Memorie, sens, mediologie| Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică de curatoriat | Practică în instituții și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL SMS

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Studii urbane culturale | Culturi vizuale postmoderne | Studii de gen și cultura vizuală contemporană | Studii de film inter-arte | Film documentar | Film și filosofie | Text și imagine în spectacolul digital | Arta video şi noile tehnologii ale imaginii artistice | Modernitatea scenei | Experimente ale scenei postbelice | Teatrul contemporan | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică la festivaluri culturale (teatru, film) | Practică în instituții și în proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

CADRE DIDACTICE

Conferențiari: Ileana Marin, Laura Mesina
Lectori: Raluca Bibiri, Laura Marin, Alina Mihalache, Ana Negoiță
Lectori asociați: Corina Popa
Profesori invitați: Costică Brădățan, Mihaela Criticos
Asistenți doctoranzi: Cristian Drăgan, Daniel Mihalcea

STUDII

Parcurs curricular individualizat | Cursuri cu credite transferabile (30) între programele de masterat SD SITT/ CESI | Laboratoare de cercetare și proiecte de practică în echipă | Stagii (inter)naționale de practică | Suporturi de curs și Bibliotecă în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Tutori pentru cercetare și practică | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru stagii și angajare

PRACTICĂ

Muzeul Național Brukenthal | Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu | Centrul de Cercetare Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu | Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filialele București și Sibiu | Elite Art Gallery UNESCO | Galateca | Galeria Sector 1 | Asociația Neo Art | Asociația Marginal | Genesis College | Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu | Universitatea Internațională de Vară Bucium | Bucharest Photofest

FINANȚAREA STUDIILOR ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Burse de merit și burse sociale | Granturi IMAGORA-CESI pentru conferințe științifice | Granturi IMAGORA-CESI pentru stagii de practică și de documentare-cercetare | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare

PROGRAME CESI & Asociația culturală IMAGORA-CESI

CESI Digital Fellows | În dialog la Foișor | Parteneriate culturale pentru stagii (inter)naționale de practică | Programe de voluntariat | Publicații științifice și culturale