Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” - CESI

Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale

  • TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII TPI

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Culturi vizuale europene | Filosofii moderne și imaginea de artă | Forme de imaginar cultural | Arta în secolul XX | Avangarda interbelică | Arta contemporană | Teorii recente ale picturii | Imaginea fotografică | Filmul românesc contemporan | Imaginea arhitecturală în modernitatea europeană | Iconuri europene: de la obiect de artă la imagine publică | Comunicare vizuală | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică de curatoriat | Practică în instituții și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație   

  • SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL SMS

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Studii urbane culturale | Cultură vizuală postmodernă | Studii de gen și cultura vizuală contemporană | Teoria filmului | Literatură şi cinema | Film documentar | Filmul contemporan | Text și imagine în spectacolul digital | Arta video şi noile tehnologii ale imaginii artistice | Istoria teatrului modern | Experimente ale scenei moderne | Teatrul contemporan | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică la festivaluri culturale (teatru, film) | Practică în instituții și în proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație     

CADRE DIDACTICE

Conferențiari: Ileana Marin, Laura Mesina

Lectori: Raluca Bibiri, Cezar Gheorghe, Laura Marin, Ana-Maria Negoiță

Lectori asociați: Daria Ghiu, Alina Mihalache, Corina Popa

Profesori și conferențiari invitați: Cristina Albu, Vlad Alexandrescu, Mihaela Criticos, Constantin Vică, Alexandra Vrânceanu

Asistenți doctoranzi: Cristian Drăgan, Daniel Mihalcea

STUDII

Parcurs curricular individualizat | Cursuri cu credite transferabile (30) între programele de masterat SD SITT CESI | Laboratoare de cercetare și proiecte de practică în echipă | Stagii internaționale de practică | Suporturi de curs și Bibliotecă exclusiv în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Tutori pentru cercetare și practică | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru stagii și angajare

PRACTICĂ

Muzeul Național al Țăranului Român | Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” − Mogoșoaia | Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filialele București și Sibiu | Elie Art Gallery UNESCO | Galateca | Galeria Sector 1 | Asociația Neo Art | Asociația Culturală Manekino Film/ Bienala Internațională de Artă de la Veneția, 2022 | Genesis College | Centrul Național al Dansului București | Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu | Universitatea de Vară Bucium

FINANȚAREA STUDIILOR ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Burse de merit și burse sociale | Granturi CESI pentru conferințe științifice | Granturi CESI pentru stagii de practică și de documentare-cercetare | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare

ADMITERE

4 – 30 Iulie | 1 – 23 Septembrie

PROBE

Formular de aplicație și interviu

TUTORIALE

Aprilie – septembrie

Prezentări | prelegeri | sesiuni Q&A

Aprilie – septembrie

CONSULTANȚĂ PENTRU ADMITERE

Laura Mesina, coordonator programe de studii SD SITT CESI: laura.mesina@litere.unibuc.ro

SECRETARIAT

office@cesi.unibuc.ro | 0740 003 843

Secretară: Simona Chiaburu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

fb.com/CESI.studiul.imaginii

Grup de Facebook PENTRU CANDIDAȚI

Admitere Masterate CESI 2022

SEDIU CENTRAL

Universitatea din București, Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, București

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/ CESI, Secretariat SD SITT/ CESI și Laborator Multimedia SD SITT/ CESI, Demisol

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Sediul Facultății de Litere a Universității din București
str. Edgar Quinet nr. 5—7, Sector 1, 010017 București

Director
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu
+40 740 003 843
office.cesi@gmail.com
office@cesi.ro
2
Coordonator programe de studii
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro

Adresă Secretariat
Laborator Multimedia, demisol, Facultatea de Litere

Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram