Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – CESI
Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale

CALENDAR DE ADMITERE – Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Înscrieri online: 4 – 13 septembrie 2023.
În data de 13 septembrie înscrierile se primesc până la ora 17:00.
Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro.

Colocviul de admitere online:
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”: Programare interviuri candidați_14 septembrie / Rezultate provizorii_înainte de confirmări
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”: Programare interviuri candidați_15 septembrie / Rezultate provizorii_înainte de confirmări

Confirmarea locului: 19 – 21 septembrie, orele 09:00 – 15:00

Concurs de admitere: formular de aplicație (depus odată cu dosarul de înscriere) și interviu pe baza acestuia

Locuri scoase la concurs:
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”
Finanțate de la buget: 11 locuri / Finanțate de la buget pentru candidații de etnie romă: 1 / Cu taxă: 26 locuri.
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”
Finanțate de la buget: 6 locuri / Cu taxă: 26 locuri.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei și se achită în contul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București deschis la BCR: RO80RNCB0076010452620032 RON.

Taxă de şcolarizare: 4500 lei pe an universitar.

Tutorate online pentru pregătirea formularului de aplicație: conf. univ. dr. Laura Mesina, coordonator programe de studii, laura.mesina@litere.unibuc.ro
Consiliere pentru întocmirea dosarului (secretariat): Simona Chiaburu, secretară, office@cesi.unibuc.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
fb.com/CESI.studiul.imaginii
Grup de Facebook PENTRU CANDIDAȚI
Admitere Masterate CESI 2023

Sesiunea de admitere IULIE 2023
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”: Programare interviuri candidați_masterat Teoria și practica imaginii / Rezultate provizorii TPI_înainte de confirmări / Rezultate finale
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”: Programare interviuri candidați_masterat Societate, multimedia, spectacol / Rezultate provizorii SMS_înainte de confirmări / Rezultate finale

TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII TPI

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Imagine, istorie și moștenire culturală | Forme de imaginar cultural | Arta în secolul XX | Artă contemporană | Artă contemporană – text și imagine | Teorii recente ale picturii | Imaginea fotografică | Imaginea arhitecturală în modernitatea europeană | Iconuri europene: de la obiect de artă la imagine publică | Memorie, sens, mediologie| Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică de curatoriat | Practică în instituții și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL SMS

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Studii urbane culturale | Culturi vizuale postmoderne | Studii de gen și cultura vizuală contemporană | Studii de film inter-arte | Film documentar | Film și filosofie | Text și imagine în spectacolul digital | Arta video şi noile tehnologii ale imaginii artistice | Modernitatea scenei | Experimente ale scenei postbelice | Teatrul contemporan | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică la festivaluri culturale (teatru, film) | Practică în instituții și în proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

CADRE DIDACTICE

Conferențiari: Ileana Marin, Laura Mesina
Lectori: Raluca Bibiri, Laura Marin, Alina Mihalache, Ana Negoiță
Lectori asociați: Corina Popa
Profesori invitați: Costică Brădățan, Mihaela Criticos
Asistenți doctoranzi: Cristian Drăgan, Daniel Mihalcea

STUDII

Parcurs curricular individualizat | Cursuri cu credite transferabile (30) între programele de masterat SD SITT/ CESI | Laboratoare de cercetare și proiecte de practică în echipă | Stagii (inter)naționale de practică | Suporturi de curs și Bibliotecă în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Tutori pentru cercetare și practică | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru stagii și angajare

PRACTICĂ

Muzeul Național Brukenthal | Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu | Centrul de Cercetare Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu | Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filialele București și Sibiu | Elite Art Gallery UNESCO | Galateca | Galeria Sector 1 | Asociația Neo Art | Asociația Marginal | Genesis College | Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu | Universitatea Internațională de Vară Bucium | Bucharest Photofest

FINANȚAREA STUDIILOR ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Burse de merit și burse sociale | Granturi IMAGORA-CESI pentru conferințe științifice | Granturi IMAGORA-CESI pentru stagii de practică și de documentare-cercetare | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare

PROGRAME CESI & Asociația culturală IMAGORA-CESI

CESI Digital Fellows | În dialog la Foișor | Parteneriate culturale pentru stagii (inter)naționale de practică | Programe de voluntariat | Publicații științifice și culturale