Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – CESI
Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale

CALENDAR DE ADMITERE – Sesiunea IULIE 2024
Înscrieri online: 10 – 21 iulie 2024 Fișa de înscriere
În data de 21 iulie înscrierile se primesc până la ora 15.00.
Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro.
Colocviul de admitere online:
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”: 23 iulie
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”: 24 iulie
Concurs de admitere: formular de aplicație (depus odată cu dosarul de înscriere) și interviu pe baza acestuia
Confirmarea locului: 26 – 29 iulie 2024
Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie 2024.

Sesiunea SEPTEMBRIE: 2 – 16 Septembrie 2024

CIFRA DE ȘCOLARIZARE
Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”
• finanțate de la buget: 24 locuri
• cu taxă: 26 locuri.
Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”
• finanțate de la buget: 24 locuri
• cu taxă: 26 locuri.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 250 lei și se achită în contul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București deschis la BCR: RO80RNCB0076010452620032 RON.

Taxa de şcolarizare: 5000 lei pe an universitar.

Tutorate online pentru pregătirea formularului de aplicație: conf. univ. dr. Laura Mesina, coordonator programe de studii, laura.mesina@litere.unibuc.ro
Consiliere pentru întocmirea dosarului (secretariat): Simona Chiaburu, secretară, simona.chiaburu@litere.unibuc.ro / office@cesi.unibuc.ro

DOCUMENTE UTILE
Documente necesare pentru înscriere_confirmarea locului
Formular de aplicație

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
fb.com/CESI.studiul.imaginii
Grup de Facebook PENTRU CANDIDAȚI
Admitere Masterate CESI 2024

TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII TPI
CURSURI ȘI LABORATOARE
Studii culturale vizuale | Imagine, istorie și transmisie culturală | Forme de imaginar cultural | Arta în secolul XX | Artă contemporană | Artă contemporană – text și imagine | Teorii recente ale figurii și figurabilității | Imaginea fotografică | Imaginea arhitecturală în modernitatea europeană | Iconuri europene: de la obiect de artă la imagine publică | Memorie, sens, mediologie | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică de curatoriat de artă (galerii, bienale) | Practică în instituții | Programe și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL SMS
CURSURI ȘI LABORATOARE
Studii culturale vizuale | Studii urbane culturale | Culturi vizuale postmoderne | Studii de gen și cultura vizuală contemporană | Studii de film inter-arte | Film documentar | Film și filosofie | Text și imagine în spectacolul digital | Arta video şi noile tehnologii ale imaginii artistice | Modernitatea scenei | Experimente ale scenei postbelice | Teatrul contemporan | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică la festivaluri culturale (teatru, film, multimedia) și curatoriat urban | Practică în instituții | Programe și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație

CADRE DIDACTICE
Conferențiari: Ileana Marin, Laura Mesina
Lectori: Raluca Bibiri, Laura Marin, Alina Mihalache, Ana Negoiță, Corina Popa
Profesor-invitat: Mihaela Criticos
Cercetători afiliați: prof. Costică Brădățan, Fulbright Scholar CESI; dr. Magda Dragu
Asistenți-doctoranzi: Miruna Barcan, Irina Bobei, Cristian Drăgan, Ruxandra Ghițescu, Daniel Mihalcea, Eliza Pătrașcu, Mihai Pascar.

STUDII
Parcurs curricular individualizat | Cursuri cu credite transferabile (30) între programele de masterat SD SITT/ CESI | Laboratoare de cercetare și proiecte de practică în echipă | Stagii (inter)naționale de practică | Suporturi de curs și Bibliotecă în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Tutori pentru cercetare și practică | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI | Contacte și recomandări pentru stagii (inter)naționale și angajare

PRACTICĂ
Muzeul Național Brukenthal | Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud | Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu | Centrul de Cercetare Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu | Uniunea Artiștilor Plastici din România | Galateca | Fundația IACOB | Curtea Space Gallery | Genesis College | Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

FINANȚAREA STUDIILOR ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ
Burse de performanță și burse sociale | Granturi IMAGORA-CESI pentru conferințe științifice | Granturi IMAGORA-CESI pentru stagii de practică și de documentare-cercetare | Burse ERASMUS+/CIVIS în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia

PROGRAME CESI & Asociația culturală IMAGORA-CESI
CESI Digital Fellows | În dialog la Foișor | Parteneriate culturale pentru stagii (inter)naționale de practică | Programe de voluntariat | Publicații științifice și culturale