Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” - CESI

Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale

CALENDAR DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE

Înscrieri online: 6 – 16 septembrie 2022 (ora 14.00)

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail office@cesi.unibuc.ro.

Afișarea rezultatelor (clasamentului): 21 septembrie

Confirmarea locului: 22-23 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie

Concurs de admitere: interviu în baza formularului de aplicație, care se transmite odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Programul de masterat „Societate, multimedia, spectacol (SMS)”

Locuri scoase la concurs:

finanțate de la buget: 8 locuri

cu taxă: 25 locuri.

Interviu online: 19 septembrie

Programul de masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”

Locuri scoase la concurs:

finanțate de la buget: 14 locuri

cu taxă: 23 locuri.

Interviu online: 19 septembrie

Descărcați formularul de aplicație pentru admitere AICI.

Documente necesare pentru înscriere (pdf)

Pliant prezentare masterate CESI (pdf)

Rezultate finale admitere sesiunea Iulie

Tutorate online pentru pregătirea formularului de aplicație: conf. univ. dr. Laura Mesina, laura.mesina@litere.unibuc.ro

Consiliere pentru întocmirea dosarului (secretariat): Simona Chiaburu, office@cesi.unibuc.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

fb.com/CESI.studiul.imaginii

Grup de Facebook PENTRU CANDIDAȚI

Admitere Masterate CESI 2022

TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII TPI

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Culturi vizuale europene | Filosofii moderne și imaginea de artă | Forme de imaginar cultural | Arta în secolul XX | Avangarda interbelică | Arta contemporană | Teorii recente ale picturii | Imaginea fotografică | Filmul românesc contemporan | Imaginea arhitecturală în modernitatea europeană | Iconuri europene: de la obiect de artă la imagine publică | Comunicare vizuală | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică de curatoriat | Practică în instituții și proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație   

SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL SMS

CURSURI ȘI LABORATOARE

Studii culturale vizuale | Studii urbane culturale | Cultură vizuală postmodernă | Studii de gen și cultura vizuală contemporană | Teoria filmului | Literatură şi cinema | Film documentar | Filmul contemporan | Text și imagine în spectacolul digital | Arta video şi noile tehnologii ale imaginii artistice | Istoria teatrului modern | Experimente ale scenei moderne | Teatrul contemporan | Etică și integritate academică | Redactare științifică | Cursuri și laboratoare de cercetare | Practică la festivaluri culturale (teatru, film) | Practică în instituții și în proiecte culturale | Tutoriale pentru disertație     

CADRE DIDACTICE

Conferențiari: Ileana Marin, Laura Mesina

Lectori: Raluca Bibiri, Cezar Gheorghe, Laura Marin, Ana-Maria Negoiță

Lectori asociați: Daria Ghiu, Alina Mihalache, Corina Popa

Profesori și conferențiari invitați: Cristina Albu, Vlad Alexandrescu, Mihaela Criticos, Constantin Vică, Alexandra Vrânceanu

Asistenți doctoranzi: Cristian Drăgan, Daniel Mihalcea

STUDII

Parcurs curricular individualizat | Cursuri cu credite transferabile (30) între programele de masterat SD SITT CESI | Laboratoare de cercetare și proiecte de practică în echipă | Stagii internaționale de practică | Suporturi de curs și Bibliotecă exclusiv în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Tutori pentru cercetare și practică | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru stagii și angajare

PRACTICĂ

Muzeul Național al Țăranului Român | Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” − Mogoșoaia | Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filialele București și Sibiu | Elie Art Gallery UNESCO | Galateca | Galeria Sector 1 | Asociația Neo Art | Asociația Culturală Manekino Film/ Bienala Internațională de Artă de la Veneția, 2022 | Genesis College | Centrul Național al Dansului București | Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu | Universitatea de Vară Bucium

FINANȚAREA STUDIILOR ȘI A STAGIILOR DE PRACTICĂ

Burse de merit și burse sociale | Granturi CESI pentru conferințe științifice | Granturi CESI pentru stagii de practică și de documentare-cercetare | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Secretariat Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI:
Facultatea de Litere (demisol), Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București


Director CESI și coordonator științific SD SITT: 
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu, +40 740 003 843 office@cesi.unibuc.ro  simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
2
Coordonator programe de studii SD SITT și secretar științific CESI:
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro


Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram