Raluca Bibiri este lector universitar în cadrul departamentului de studii culturale vizuale. Proiectele sale de cercetare explorează metodologiile postumaniste de interogare a raportului culturii vizuale și materiale cu ecosistemele, prin stabilirea unor conexiuni și continuități în țesătura epistemică extinsă transdisciplinar în jurul problematicilor feministe intersecționale. În aria sa de cercetare, se regăsesc diferențele sexuale și de gen, psihanaliza poststructuralistă, estetica matrixială, studiile traumei, diverse forme de reprezentare vizuală, cu accent pe componenta cinetic-performativă – instalație video, film experimental, documentar, ficțiune.

Interesele sale recente vizează mediul colaborativ al artelor, într-un spațiu al coabitării și al integrării mai-mult-decât-umanului; disoluția granițelor disciplinare și deschiderea transmedială a spațiului reprezentării; teoriile transumaniste ale corporalității cyborg și vizualitatea în mediul virtual.

Volume publicate: Autoreprezentarea feminină. O psihanaliză culturală, Editura Universității din București, 2014; Feminitatea. De la diferență la in/diferență sexuală, Editura Universității din București, 2014.

Proiecte

Relationscapes in Alternative Modern(c)ities (2022) (coordonatoare proiect), parteneriat în consorțiu CIVIS cu Universitatea din Glasgow, Universitatea Aix-Marseille și Universitatea Capodistriană din Atena.

HistoricAL-cities, cLimate-change & cOmmunities (2022) (parteneriat), proiect inițait de Universitatea Sapienza din Roma, în consorțiu CIVIS cu Universitatea din București și Universitatea din Tübingen.

Cursuri și laboratoare de cercetare

Studii Culturale Vizuale (anul I, semestrul I)

Redactare, etică și integritate academică (anul I, semestrul I)

Studii de gen și cultural vizuală contemporană (anul I, semestrul al II-lea)

Culturi vizuale postmoderne (anul II, semestrul al III-lea)

Film documentar – curs și laborator de cercetare (anul II, semestrul al III-lea)

Film contemporan (anul II, semestrul al IV-lea)