Lector dr. Raluca BIBIRI
Proiectele sale de cercetare explorează metodologiile postumaniste de interogare a raportului culturii vizuale și materiale cu ecosistemele, prin stabilirea unor conexiuni și continuități în țesătura epistemică extinsă transdisciplinar în jurul problematicilor feministe intersecționale. În aria sa de cercetare, se regăsesc diferențele sexuale și de gen, psihanaliza poststructuralistă, estetica matrixială, studiile traumei, diverse forme de reprezentare vizuală, cu accent pe componenta cinetic-performativă – instalație video, film experimental, documentar, ficțiune. Interesele sale recente vizează mediul colaborativ al artelor, într-un spațiu al coabitării și al integrării mai-mult-decât-umanului; disoluția granițelor disciplinare și deschiderea transmedială a spațiului reprezentării; teoriile transumaniste ale corporalității cyborg și vizualitatea în mediul virtual.

Volume publicate
Autoreprezentarea feminină. O psihanaliză culturală, Editura Universității din București, 2014
Feminitatea. De la diferență la in/diferență sexuală, Editura Universității din București, 2014.

Proiecte
Relationscapes in Alternative Modern(c)ities (2022) (coordonatoare proiect), parteneriat în consorțiu CIVIS cu Universitatea din Glasgow, Universitatea Aix-Marseille și Universitatea Capodistriană din Atena.
HistoricAL-cities, cLimate-change & cOmmunities (2022) (parteneriat), proiect inițait de Universitatea Sapienza din Roma, în consorțiu CIVIS cu Universitatea din București și Universitatea din Tübingen.