CALENDAR DE ADMITERE

Înscrieri online: 1-16 septembrie 2022

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro.

Colocviu de admitere (interviu în baza unui proiect de cercetare): 21-22 septembrie 2022

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

Domeniul Filologie

 • cu frecvență cu bursă: 1 loc
 • cu frecvență/cu frecvență redusă fără bursă: 2 locuri
 • cu frecvență cu taxă: 3 locuri

Domeniul Studii culturale

 • cu frecvență cu bursă: 2 locuri
 • cu frecvență/cu frecvență redusă fără bursă: 1 loc
 • cu frecvență cu taxă: 2 locuri

Taxă de școlarizare: 6.300 de lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranșe egale.

Acte necesare la înscriere

Metodologie admitere SD SITT

Tutorate online pentru pregătirea proiectului de cercetare: laura.mesina@litere.unibuc.ro, coordonator programe de studii SD SITT/CESI

Consiliere pentru întocmirea dosarului de înscriere: simona.chiaburu@litere.unibuc.ro / office@cesi.unibuc.ro

Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” - CESI

Doctorate interdisciplinare de cercetare în Științe umaniste și Arte

DOMENII

 • STUDII CULTURALE
 • FILOLOGIE

CURSURI ȘI LABORATOARE (anul I)

Noi direcții în studii culturale | De la știința artei (Kunstwissenschaft) la știința despre imagini | Text și imagine | Redactare de text și argumentare ștințifică | Etică și integritate academică | Tutorial de cercetare I (management de proiect de cercetare / legea drepturilor de autor și legislația cercetării) | Tutorial de cercetare II (documentare-cercetare / baze de date științifice)

CERCETARE (anii II și III)

Rapoarte de cercetare | Referate științifice | Articole științifice | Participări la conferințe

Proiecte de cercetare | Asistență în predare (laboratoare masterale de cercetare)

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE (anii I-III)

Asistență în îndrumarea de disertații | Tutoriale pentru masteranzi | Participări în programele SD SITT/ CESI Digital Fellows și Job Shadowing | Laboratoare facultative pentru masteranzi | Editare și coordonare de publicații CESI | Organizare de conferințe și colocvii

CADRE DIDACTICE

Profesor habil. Caius Dobrescu

Conferențiari: habil. Ileana Marin, Laura Mesina

Profesor invitat: Ruxandra Demetrescu

Specialist invitat: lector asociat Robert Coravu

Lector etică: Constantin Vică

STUDII ȘI CERCETARE

Parcurs curricular individualizat | Suporturi de curs și Bibliotecă exclusiv în format digital | Acces la baze internaționale de date științifice | Profesori, conferențiari și lectori din UE și SUA | Comisii internaționale de îndrumare | Tutorial de parcurs doctoral | Consultanță și recomandări pentru burse de tip Fulbright, DAAD etc. | Echipă tehnică pentru asistență în cercetare | Publicații de specialitate CESI| Contacte și recomandări pentru angajare

FINANȚAREA STUDIILOR  

Burse de merit și burse sociale | Burse pentru co-tutelă | Burse pentru ruta Doctor Europaeus/ Europaea | Grantul doctoral anual | Granturi CESI pentru conferințe științifice | Burse Erasmus+ în Belgia, Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, Grecia | Burse extra-curriculare CESI

PROIECTUL DE CERCETARE PENTRU ADMITERE

Proiectul de cercetare va conţine circa 10 pagini de text original redactat de candidat, font TNR, font size 12, justify, la 1 rând. Materialele vizuale vor fi prezentate ca anexă la proiect.

Structura proiectului de cercetare va fi următoarea:

 • titlul proiectului
 • rezumat (2 pag.)
 • stadiul actual al cercetării pentru realizarea tezei de doctorat: tematică inter- sau pluridisciplinară; problematica generală; metodologia documentării realizate anterior şi a celei propuse pentru doctorat; bibliografie la zi; prezentarea detaliată a unei probleme specifice pentru subiect; planificarea pe trei ani a cercetării; publicații proprii ale candidatului, relevante pentru tema propusă.

            Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 • claritatea prezentării problematicii de cercetare
 • rigoarea metodei
 • amploarea documentării
 • adecvarea bibliografiei teoretice
 • precizia planificării cercetării pentru trei ani
 • interesul unei analize de caz
 • relația cu publicații anterioare în aria de cercetare respectivă.

Criteriile de departajare sunt următoarele:

 • activitate (științifică) prealabilă: conform informației din curriculum vitae, în relație cu activitatea anterioară, dacă aceasta a avut un caracter stiintific. Dacă activitatea științifică nu este relevantă, primează relația activității de până la momentul concursului cu domeniul propus spre cercetare.
 • răspunsul la o întrebare pe baza unei bibliografii obligatorii.

Bibliografia obligatorie:

 • Merleau-Ponty, Maurice, Fenomenologia percepției, trad. Ilieș Câmpeanu și Georgiana Vătășelu, Oradea, Aion, 1999
 • Mitchell, W.J.T. Image Science: Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics. Chicago: Chicago UP, 2015
 • Wunenburger, Jean-Jacques, Filosofia imaginilor, trad. Muguraș Constantinescu, Iași, Polirom, 2004.

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Secretariat Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI:
Facultatea de Litere (demisol), Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București


Director CESI și coordonator științific SD SITT: 
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu, +40 740 003 843 office@cesi.unibuc.ro  simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
2
Coordonator programe de studii SD SITT și secretar științific CESI:
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro


Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram