Masteratul Societate, multimedia, spectacol (SMS) este acreditat ca program de masterat interdisciplinar de cercetare în domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi Arte (acreditare ARACIS nr. 8876/06.10.2009), în specializarea Studii culturale, în relație cu alte domenii conexe, respectiv artele spectacolului și cinematografie şi media.

SMS, înfiinţat în anul 2009 în parteneriat cu Universitatea Karlsruhe din Germania, este dedicat studiului imaginii cinetice și imaginii de scenă, așadar noilor medii și noilor performance arts, precum și fenomenelor culturale din spațiul public contemporan.

Problematica generală SMS se încadrează în ceea ce se numeşte Visual Cultural Studies, ca formă specifică a mai vechilor Cultural Studies, prin care arta, dar şi imaginile produse în alte scopuri decât cele estetice sunt încadrate în forme de viaţă socială contemporane.

SMS se ocupă cu precădere de imaginea tridimensională a spectacolului în mişcare şi în spaţiu, de rolul lui social în lumea de astăzi şi de modul în care acesta poate fi gestionat. Programul deschide un dublu câmp de reflecţie, analiză şi dialog: unul, al inter-artelor şi celălalt, al dezbaterii dintre filosofie, vizualul cinetic/ multimedial și performance.

Curricula masteratului este construită pe două dimensiuni: teoretică şi practică (analiză). Prima este reflectată în planul de învăţământ de cursurile de teorie şi filosofie a vizualului și de atelierele aferente. A doua dimensiune are ca scop pregătirea în analiza spectacolului şi a imaginii multimediale din teatru, cinematografie şi dans, prin stagiile de practică de specialitate și laboratoarele de cercetare științifică.

SMS asigură competențe profesionale de cercetător în domenii precum:

  • studii culturale vizuale (teoretician și analist de fenomene culturale și sociale, de politici publice, specialist în metode istorice de cercetare în studii culturale)
  • spectacol (teoretician și analist de diverse tipuri de spectacol – social, artistic, politic)
  • multimedia (teoretician și analist de fenomene culturale/artistice, sociale sau politice multimediale)
  • film (teoretician și analist ale diferitelor forme și conținuturi cinematografice, în relație cu aspecte contemporane ale culturii și societății).

Masteranzii SMS studiază ca bursieri Erasmus+ CIVIS/ CESI în Italia, Suedia, Belgia, Germania, Franța, Spania, Grecia. Ei pot solicita în fiecare semestru burse și granturi CESI pentru conferințe științifice, școli de vară, stagii internaționale de practică și de documentare-cercetare, proiecte individuale și de echipă. De asemenea, învață să scrie proiecte culturale în cadrul Asociației IMAGORA-CESI.

Departamentul organizează anual colocviile masteranzilor, acordă vizibilitate activităților de cercetare desfășurate aici, le susține logistic și financiar.

De asemenea, dezvoltă proiecte de cercetare care consolidează domeniul și în care sunt angajați studenții înmatriculați, precum și proiecte cu caracter cultural, în care departamentul este partener pentru documentare-cercetare − componentă asigurată de grupe de studiu formate din studenții SD SITT/CESI, îndrumați de tutori și de cadre didactice specializate.

SMS are în planul de învățământ un modul transversal de laboratoare și cursuri semestriale dedicate exclusiv pregătirii portofoliului de cercetare, redactării de text științific și disertației, de proiecte etc, precum și laboratoare, bibliotecă și fonduri proprii.

Pregătirea în cadrul SMS sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural național și internațional (teatre, case de prducție cinematografică, ateliere și laboratoare de montaj, centre de arte performative), în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, în sectorul social, în departamente de creație sau/și de comunicare, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii cinetice și al performativității este o condiție esențială pentru activitatea profesională. Printre ocupațiile asigurate de program, se numără: critic, jurnalist cultural, manager de proiect cultural, referent de specialitate.

Absolvenții SMS pot urma doctorate în domeniu la SD SITT/ CESI și se pot angaja în cercetare și în învățământul superior.

Plan de învățământ seria 2020-2022

Plan de învățământ seria 2021-2023

Admitere Masterate CESI 2022Laura Mesina (coordonator studii CESI) şi Sorin Alexandrescu (fondator CESI) în Observator cultural

„Puteam dezvolta un proiect cultural comun doar acasă, la București!”
Read More

Studii de Film la CESI

Read More

Contact

Adresă
1
Secretariat Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI:
Facultatea de Litere (demisol), Str. Edgar Quinet nr. 5-7, Sector 1, cod poștal 010017, București


Director CESI și coordonator științific SD SITT: 
prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu
salexandrescu2005@yahoo.com

Secretariat
Simona Chiaburu, +40 740 003 843 office@cesi.unibuc.ro  simona.chiaburu@litere.unibuc.ro
2
Coordonator programe de studii SD SITT și secretar științific CESI:
conf. univ. dr. Laura Mesina
laura.mesina@litere.unibuc.ro


Resurse utile

MasterateDoctorateAdmitereCercetareLaboratoare

Follow us

Abonare newsletter

Fiți la curent cu ultimele informații despre activitățile CESI.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram