Expoziția mixed media #fannyboxedbody, organizată de masteranzi cu ocazia bicentenarului dedicat actriței Fanny Tardini; Curtea Space Gallery, 9 iunie – 8 iulie 2023.

Program interdisciplinar de masterat de cercetare științifică în studii culturale vizuale
Societate, multimedia, spectacol – SMS

Programul de studii universitare de masterat SMS este unic în România datorită modulelor sale interdisciplinare: studii de film, studii despre spectacol (în toate mediile în care el se regăsește și sub toate formele sale, de la cel de teatru, la cel digital și la cel societal), tehnologii în arte, studii de gen, studii urbane culturale.

Teoria critică din a doua jumătate a secolului al XX-lea, deși o referință majoră a cursurilor din acest program, este revizitată din perspectiva problemelor actuale, ce ne preocupă și ne implică tot mai mult: confruntările și convulsiile societale, urgența trecerii la „orașul verde”, conflictele internaționale, migrațiile din teatrele de război, transformările dramatice ale ecosistemelor naturale.

Direcțiile de cercetare masterală, dezvoltate pe parcursul celor patru semestre, vizează modurile în care artele și comunitățile din spațiul urban contemporan reflectă și interpretează aceste crize, precum și modurile în care discursul artistic intervine în viața comunității și în educație.

Activitatea masterală de cercetare este ancorată internațional tocmai prin actualitatea temelor tratate, a bibliografiilor multidisciplinare, a tipurilor de abordare teoretică și de analiză și prin creativitatea științifică a disertațiilor.   

SD SITT/ CESI le oferă masteranzilor săi posibilitatea de a-şi creea prin sistemul intra-departamental de credite transferabile trasee curriculare individuale şi specializări interdisciplinare unice, accesând o platformă comună de cursuri, laboratoare de cercetare şi stagii de practică în domeniul cultural-artistic, precum şi un sistem de parteneriate instituționale, pentru angajare și pentru colaborări și proiecte personale. Anual sunt invitați să conferențieze în cadrul cursurilor profesori, cercetători și practicieni din diverse culturi și medii științifice internaționale.

Cercul științific CESI Digital Fellows găzduiește ateliere, conferințe și dezbateri organizate exclusiv de comunitatea studențească, și doar în beneficiul ei.

Masteranzii publică cu sprijinul CESI o revistă științifică proprie, Caietele Vizual, iar cele mai valoroase disertații apar în seria de autor a colecției CESI „Text și imagine”.

Pregătirea în cadrul masteratului SMS sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural național și internațional (teatre, case de producție cinematografică, ateliere și laboratoare de montaj, centre de arte performative), în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, în sectorul social, în departamente de creație sau/și de comunicare, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii cinetice și al performativității este o condiție esențială pentru activitatea profesională.

Plan de învățământ seria 2024-2026

Fișe de disciplină_an universitar 2023-2024

Plan de învățământ seria 2023-2025

Plan de învățământ seria 2022-2024